Søk

Representerer du en organisasjon, et konkrete tiltak, et prosjekt, eller aktiviteter som skal komme Tønsberg by og dens borgere til gode? Da anbefaler vi deg å bli kjent med våre stiftelser.

 

«Tønsbergstiftelsene» lyser i disse dager ut betydelig økonomisk støtte til forskjellige tiltak som skal komme Tønsberg by og byens øvrige omegn til gode. Stiftelsenes styre har bestemt at det skal deles ut totalt 665 000 kroner i løpet av høsten 2021, og det kan hende at ditt prosjekt er nøyaktig det vi er på utkikk etter. Det gis bl. a. støtte til allmennyttige formål, til utdanning og velferdstiltak til barn og unge, til kultur, og bistand til forskjønnelse av Tønsberg og omegn.

Send inn en elektronisk søknad innen 15. oktober for å sikre din organisasjon/aktivitet/tiltak/prosjekt muligheten til å motta nødvendig økonomisk støtte.

Vennligst merk at det er mulig å sende inn samme søknad om støtte til alle stiftelsene.

For mer informasjon og tilgang til de elektroniske søknadsskjemaene, klikk på det aktuelle stiftelsesnavnet for å bli videreført til deres egne nettsider.

Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser gir bistand til økonomisk vanskeligstilte kvinner, menn og barn på Nøtterøy og i Tønsberg og byens øvrige omegn.

Det er ingen øvre beløpsgrense for søknaden, men det skal totalt deles ut inntil 500 000 kroner.

Tønsberg kommunes stiftelse til forskjønnelse av Tønsberg og omegn gir økonomisk støtte til bl.a. treplanting i byen, til oppføring, bevarelse eller kunstnerisk eller annen utsmykning av kommunale eller offentlige bygninger og anlegg, f.eks. kirker, skoler, forsamlingslokaler for foreninger m.m.

Det er ingen øvre beløpsgrense for søknaden, men det skal totalt deles ut inntil 67 000 kroner. Minimum 40 % av disse, dvs 27 000 kroner, er satt av til tiltak i Sem sogn.

Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse gir økonomisk støtte til utdanning og velferdstiltak til barn og unge i Tønsberg kommune, herunder til bl. a. utdanning for elever i grunnskole og videregående skole, til utdannelse av ungdom til ungdomsledere osv. innenfor Den Norske Kirke, til Tønsberg Sangforening, til lærere i grunnskolen som ønsker å delta i kurs mv, til velferdstiltak for barn og unge i Tønsberg, inkludert velferdstiltak i kommunale barnehager og grunnskole.

Det er ingen øvre beløpsgrense for søknaden, men det skal totalt deles ut inntil 30 000 kroner.

Magdalene Christensens og Laura og Otmar Gravdahls fond støtter allmennyttige og kulturelle formål, samt religiøse og humanitære organisasjoner, herunder til bl. a. Tønsberg Domkantori til fremme av korsang og oppførelse av kirkemusikk i Domkirken eller andre kirker i Tønsberg etter sammenslutningen, til Frelsesarmeens arbeid i Tønsberg, til kirkelig ungdomsarbeid, til Tønsberg Menighetspleie, til andre religiøse formål eller humanitære organisasjoner etter styrets bestemmelse.

Det er ingen øvre beløpsgrense for søknaden, men det skal totalt deles ut inntil kr 68 000.

Ta gjerne kontakt med UNIFOR ved spørsmål om de forskjellige utlysningene. Se ellers vår søkerveileder og/eller oversikt over ofte stilte spørsmål.

Translate »