Søk

UNIFOR lyser ut stipendmidler tilsvarende totalt 5,893 millioner kroner på vegne av 40 forskjellige stiftelser i tidsrommet 1. september til 1. og 15. oktober. Disse stiftelsene er i all hovedsak rettet mot personer (studenter, forskere og ansatte) med direkte tilknytning til Universitetet i Oslo. Det er mulig å søke om økonomisk støtte i form av

  • bidrag til organiseringen av konferanser, arrangementer, o.l.
  • vitenskapelig stipend
  • reisestøtte

Det er ingen øvre grense ved søknadsbeløp med mindre annet er spesifisert i den enkelte stiftelses utlysningstekst. Søkere bes forholde seg til det totale tilgjengelige beløpet for utdeling.

For å være skattefrie må stipendene gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og reiseutgifter).

Det gis som regel ikke støtte til dekning av generelt livsopphold, da slike stipender anses som lønn og er skattepliktige.

Hver stiftelse har en egen nettside med informasjon om spesifikke kriterier ovenfor søkere.

Alle søknader må sendes inn elektronisk via UNIFORs søknadsportal. Dette gjøres via den enkelte stiftelses nettside. Registrering og innlogging skjer gjennom ID-porten. Alle søkere må følgelig ha norsk fødselsnummer eller D-nummer.

Les utlysningstekster, vedtekter og UNIFORs søknadsveileder nøye.

Klikk på ditt fakultet under og få et raskt overblikk over aktuelle stipend.

Stipendmuligheter Det humanistiske fakultet

Stipendmuligheter Det juridiske fakultet

Stipendmuligheter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Stipendmuligheter Det medisinske fakultet

Stipendmuligheter Det odontologiske fakultet

Stipendmuligheter Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Stipendmuligheter Det teologiske fakultet

Stipendmuligheter Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Stipendmuligheter for doktorgradsstipendiater

Stipendmuligheter for studenter

 

Klikk her for å se den komplette oversikten over alle åpne utlysninger. 

Translate »