Søk

Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Stiftelsens har avsatt midler til finansiering av utviklingsarbeider. Det kan gis støtte til hele eller deler av arbeidet.

Utvikling kan omfatte utrednings- og dokumentasjonsprosjekter som gir ny kunnskap om hvordan bevegelseshemmede kan få aktive liv og delta i samfunnet.

Eksempler kan være prosjekter som kan bidra til å utvikle hjelpemiddelområdet, fremme universell utforming og prosjekter for å utvikle kunnskap som kan forbedre bevegelseshemmedes situasjon i samfunnet.

Stiftelsen vil prioritere prosjekter som gir inspirasjon og kunnskap til andre ut over gjennomføringen av det enkelte prosjektet. Stiftelsen vil stille krav til formidling av resultat slik at andre kan ta del i og bygge videre på erfaringer fra prosjektet. Stiftelsen vil prioritere prosjekter av mer kortvarig karakter (inntil 1 år).

Søknadsfrist er 1.september 2023.

Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal. Klikk her for å bli overført til stiftelsens nettside hos UNIFOR.

Det oppfordres til å være kortfattet ved utfyllingen av søknaden. Stiftelsen tar kontakt ved behov for ytterligere opplysninger tilknyttet søknaden. Evt. spørsmål rettes til stiftelsen på tlf. 22 34 01 40 eller e-post unifor@unifor.no.

Translate »