Søk

Prof. Dr. jur. Sjur Brækhus Fond støtter nordisk forskning og nordiske studier i sjøforsikring og relaterte juridiske emner.

Det er mulig å søke om inntil 82 000 kr i stipendmidler. Søknadsfristen er 1. desember. Klikk her for å bli videreført til fondets nettside med søknadsskjema.

 

A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett gir bidrag til norsk sjørett og sjørettsforskning.

Det er mulig å søke om inntil 80 000 kr i stipendmidler. Søknadsfristen er 1. desember. Klikk her for å bli videreført til fondets nettside med søknadsskjema. 

Translate »