Søk

UNIFOR erfarer at brukere ved Oslo Universitetssykehus opplever problemer med å lagre og sende inn søknader fra sykehusets dataenheter. Etter nærmere dialog med sykehusets IT-avdeling har vi funnet ut at dette kommer av at det ikke er gjennomført nødvendige oppdateringer på den aktuelle dataenheten og at det derfor brukes en utdatert nettleser. Den utdaterte nettleseren er ikke kompatibel med UNIFORs søknadssystem.

 

Vi anbefaler deg derfor i første omgang å oppdatere din nettleser, deretter eventuelt å prøve en alternativ nettleser til den du vanligvis bruker. Dersom dette ikke skulle fungere, anbefales du å gjennomføre innsendingen fra en enhet som er tilkoblet et annet nettverk enn Helsenett (for eksempel hjemmefra).

 

Dersom du likevel skulle oppleve problemer utover dette, ber vi deg ta kontakt med UNIFOR på e-post unifor@unifor.no.

Translate »