Søk

Det lyses ut inntil 200 000 kroner som stipendmidler til reiser og forskning for masterstudenter og doktorgradsstudenter ved NMBU.

UMBs forskningsfond er opprettet etter sammenslåing av en rekke stiftelser knyttet til tidligere Norges landbrukshøyskole. Fordeling av støttemidler til sluttmottakere og fagområder skal ivareta de opprinnelige fondsoppretteres hensikter og faglige interessefelt. Høyeste tildelingsbeløp vil være 30 000 kroner.

Det deles ut midler til fagområdene skogfag og landbruksvitenskapelig forskning og undervisning. For nærmere informasjon omkring fordeling av de tilgjengelige midlene, vennligst se stiftelsens vedtekter.

Søknader må inneholde:

• En kort (maks. 3 sider) prosjektbeskrivelse og et støttebrev fra veileder
• Budsjett for prosjektet, som må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder
• Redegjørelse for hvordan prosjektet overensstemmer med § 2 i fondets vedtekter
• En kort personbeskrivelse som gjør rede for søkers tilknytning til studieprogram, veileder og fakultet ved NMBU

Søknader som ikke fyller formkravene blir ikke vurdert.

Det deles ut inntil 200 000 kr.

Søknadsfrist er 30.03.2019

Klikk her for å bli overført til søknadsskjemaet. 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Translate »