Søk

UNIFOR fokuserer på bærekraftige investeringer og har oppnådd en fossilfri aksje- og obligasjonsportefølje for stiftelsene som velger å følge dette. Vi baserer forvaltningen på Statens Pensjonsfond Utlands prinsipper for god selskapsstyring, ansvarlige investeringer og bærekraft.

UNIFOR vurderer det som viktig og hensiktsmessig å innarbeide FNs 17 bærekraftsmål som en integrert del av investeringsstrategien. FNs bærekraftsmål gir en felles retning for en bærekraftig utvikling hvor dagens samfunnsoppgaver skal løses uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners behov. Dette gjennomføres ved å samarbeide med Storebrand og KLP og ved å velge deres indeksnære ESG-fond. Både KLP og Storebrand jobber tett opp mot FNs bærekraftsmål, og slik er også UNIFOR med på å oppfylle følgende bærekraftsmålene.

For ytterligere informasjon om hvordan målene oppnås, anbefaler vi interesserte å lese KLP og Storebrands egne redegjørelser om egne prioriteringer.

 

Translate »