Søk

Kl. 15:29 – UNIFOR bekrefter at problemet er utbedret og at det nå er mulig å logge seg på vårt søknadssystem igjen. Vi registrerer ingen tekniske problemer og søknadsfristen 15. oktober gjelder fortsatt for de av stiftelsene det gjelder.

 

Kl. 14:39 – UNIFOR bekrefter at vi opplever tekniske problemer ved innlogging i dag 15. oktober 2020. Problemet er under utredning og vil utbedres så snart som mulig. Vi anbefaler deg å prøve å logge inn igjen om 1-2 timer. Skulle problemet vedvarer til utenfor arbeidstid, dvs til etter kl 16.00, vil alle stiftelser med søknadsfrist 15. oktober utsette denne til og med 16. oktober 2020 kl 23:59. Dette vil i så tilfelle annonseres i en egen artikkel på UNIFORs nettside.

 

Translate »