Søk

Nyheter

Stiftelsen Sophies Minde annonser midler til utviklingsarbeid

Stiftelsen Sophies Minde annonser midler til utviklingsarbeid

Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre. Stiftelsens har avsatt midler til finansiering av utviklingsarbeider. Det kan gis støtte til hele eller deler av...

Call for Applications: Minor Foundation for Major Challenges

Call for Applications: Minor Foundation for Major Challenges

If you are a passionate advocate of climate change mitigation and have innovative ideas to drive the transition to a low carbon economy, this is an opportunity you don't want to miss! The current application deadline is August 6, 2023. As a Norwegian foundation, MFMC...

Nominer din kandidat til Professor Kreybergs Pris 2024

Nominer din kandidat til Professor Kreybergs Pris 2024

Professor Kreybergs Fond for Eksperimentell Patologi deler hvert fjerde år ut en pris til forfatteren av den beste avhandlingen som er publisert i løpet av fireårsperioden innenfor dette fagområdet. Prisutdelingen skjer på skuddårsdagen og vil deles ut for 15. gang...

Søk støtte fra Norges musikkhøgskoles legater

Søk støtte fra Norges musikkhøgskoles legater

Norges musikkhøgskoles legat til beste for musikkstuderende støtter musikkstudenter ved Norges musikkhøgskole og andre formål ved NMH. Det gis støtte til deltakelse på mesterklasser deltakelse på kurs deltakelse på prøvespill deltakelse i konkurranser og lignende...

Støtte til forebygging/behandling av ernæringsrelaterte sykdommer

Støtte til forebygging/behandling av ernæringsrelaterte sykdommer

Fondet lyser nå ut forskningsmidler til prosjekter som kan bidra til økt kunnskap om forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer. Støtten gis i form av driftstøtte til forskningsprosjekter. Det skal i år deles ut inntil kr 962 000. Både forskere i faste...

Vitenskapelige stipender til grunnforskning på akvatiske organismer

Vitenskapelige stipender til grunnforskning på akvatiske organismer

Finn Jørgen Walvigs stiftelse støtter forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak. Støtte gis i form av vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 10 000 kr - 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal i...

Nyhetsarkiv

Translate »