Søk

Nyheter

Stipendmidler til middelalderforskning

Stipendmidler til middelalderforskning

Kaia og Torfinn Tobiassens Fond støtter master- og ph.d.-studenter som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler. Støtte gis i form av prosjektstøtte og reisestipend. Det er ikke mulig å søke om lønnsstøtte.  Det deles erfaringsmessig ut...

SYLFF scholarship selection criteria 2023

SYLFF scholarship selection criteria 2023

Scholarships are offered annually to master and PhD-students at the University of Oslo to stimulate international dialogue and understanding. They cover costs related to research stays abroad for candidates within the areas of Humanities, Social Sciences, Law,...

Finn Wilhelmsens stiftelse har kontinuerlig åpent søknadsmottak

Finn Wilhelmsens stiftelse har kontinuerlig åpent søknadsmottak

Støtten gis i form av (1) vitenskapelige stipend, (2) bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter, arrangementer, (3) studiestøtte. Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp....

UiO-stipender 2023

UiO-stipender 2023

UNIFOR lyser ut stipendmidler tilsvarende i overkant 7,25 millioner kroner på vegne av 46 forskjellige stiftelser i tidsrommet 1. september til 1. desember. Det er mulig å søke om økonomisk støtte i form av •    bidrag til organiseringen av konferanser, arrangementer,...

Monrad-Krohns pris for nevrologisk forskning 2024

Monrad-Krohns pris for nevrologisk forskning 2024

Monrad-Krohns legat til fremme av neurologisk forskning deler hvert år ut en pris for fremragende nevrologisk forskning, fortrinnsvis innen klinisk nevrologi. Professorene i nevrologi ved universitetene i Norden kan foreslå kandidater til prisbelønningen....

Stiftelsen Sophies Minde annonser midler til utviklingsarbeid

Stiftelsen Sophies Minde annonser midler til utviklingsarbeid

Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre. Stiftelsens har avsatt midler til finansiering av utviklingsarbeider. Det kan gis støtte til hele eller deler av...

Call for Applications: Minor Foundation for Major Challenges

Call for Applications: Minor Foundation for Major Challenges

If you are a passionate advocate of climate change mitigation and have innovative ideas to drive the transition to a low carbon economy, this is an opportunity you don't want to miss! The current application deadline is August 6, 2023. As a Norwegian foundation, MFMC...

Nyhetsarkiv

Translate »