Søk

Nyheter

Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond fremmer økonomisk forskning

Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond fremmer økonomisk forskning

Støtte gis fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-1952). Støtten gis i form av  a) stipend til en yngre forsker, fortrinnsvis til studieformål som nevnt i fondets vedtekter § 1....

SYLFF is currently accepting applications

SYLFF is currently accepting applications

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund annually offers scholarships to master and PhD-students at the University of Oslo to stimulate international dialogue and understanding. They cover costs related to research stays abroad for candidates within the...

NTNUs stipendutlysninger 2022

NTNUs stipendutlysninger 2022

Stiftelsene tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) lyser ut årets stipendmuligheter f.o.m. 1. februar 2022. Det er mulig å søke om støtte til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Samtlige...

Det er nå mulig å søke støtte fra ordningen UNIFOR-FRIMED

Det er nå mulig å søke støtte fra ordningen UNIFOR-FRIMED

Ny viten oppstår ofte på uventede måter innen grunnleggende forskning. Derfor er fri, grunnleggende og langsiktig forskning som favner bredt, en forutsetning for all annen forskning. UNIFOR-FRIMED skal støtte den frie, grunnleggende og langsiktige medisinske...

Nansenfondet og de dermed forbundne fond

Nansenfondet og de dermed forbundne fond

Nansenfondet og de dermed forbundne fonds formål er å fremme vitenskapelig forskning innen 2 grupper med forskjellige fagområder: (1) realfag, medisin, odontologi og veterinærvitenskap, og (2) humaniora, samfunnsfag, jus og teologi. I samsvar med de enkelte fonds...

Nyhetsarkiv

Translate »