Søk

Nyheter

Ledig vikariat som rådgiver i UNIFOR

Ledig vikariat som rådgiver i UNIFOR

UNIFOR er en ideell organisasjon med 30 års erfaring i håndtering av stiftelser. Vi administrerer private stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse, kunst og musikk og andre allmennyttige formål. Flesteparten av stiftelsene støtter formål ved UiO, NTNU,...

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund

Scholarships are offered annually to master and PhD-students at the University of Oslo to stimulate international dialogue and understanding. They cover costs related to research stays abroad for candidates within the areas of Humanities, Social Sciences, Law,...

Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond fremmer økonomisk forskning

Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond fremmer økonomisk forskning

Støtte gis fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-1952). Støtten gis i form av a) stipend til en yngre forsker, fortrinnsvis til studieformål som nevnt i fondets vedtekter § 1....

Bærekraftsrapporter fra KLP og Storebrand

Bærekraftsrapporter fra KLP og Storebrand

Bærekraftsrapportene fra KLP og Storebrand publiseres på UNIFORs nettside hvert år.   KLP Årsrapport 2022 - Ansvarlige Investeringer   Storebrand Bærekraftsrapport Q4-2022    

Solgløttfondet gir sykepleiere mulighet for rekreasjon

Solgløttfondet gir sykepleiere mulighet for rekreasjon

Fondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. Det er mulig å søke om stipend på inntil kr 5 000. Rekreasjon defineres som hvile og fornøyelse. De som er søknadsberettiget er autoriserte sykepleiere ved OUS...

NTNUs stipendutlysninger 2023

NTNUs stipendutlysninger 2023

Stiftelsene tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) lyser ut årets stipendmuligheter f.o.m. 1. februar 2023. Det er mulig å søke om støtte til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Samtlige...

Nyhetsarkiv

Translate »