Søk

Nyheter

Stipendmidler til middelalderforskning

Stipendmidler til middelalderforskning

Kaia og Torfinn Tobiassens Fond støtter master- og ph.d.-studenter som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler. Støtte gis i form av prosjektstøtte og reisestipend. Det er ikke mulig å søke om lønnsstøtte.  Det deles erfaringsmessig ut...

Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning

Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning

Stiftelsen støtter ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av avlønning av et professorat i ernæringsforskning og ellers som følger: - til forskning som inngår under stiftelsens formål - til innredning og drift av Avdeling for...

Hans og Helga Reuschs legat støtter kunstmaleres utdannelse

Hans og Helga Reuschs legat støtter kunstmaleres utdannelse

Stipend deles ut til kunststudenter som er under 35 år ved tildelingspunktet, og skal helst utdeles som en belønning for utført arbeid. Studenter som tidligere er tildelt et stipend fra legatet kan ikke søke på nytt. Stipendutdelingene foretas av legatets styre etter...

UiO-stipender 2022

UiO-stipender 2022

UNIFOR lyser ut stipendmidler tilsvarende i overkant av 8,6 millioner kroner på vegne av 51 forskjellige stiftelser i tidsrommet 1. september til 1. desember. Det er mulig å søke om økonomisk støtte i form av •    bidrag til organiseringen av konferanser,...

Nominer din kandidat til Monrad-Krohns pris 2023

Nominer din kandidat til Monrad-Krohns pris 2023

Monrad-Krohns pris for nevrologisk forskning 2023 Monrad-Krohns legat til fremme av neurologisk forskning deler hvert år ut en pris for fremragende nevrologisk forskning, fortrinnsvis innen klinisk nevrologi. Professorene i nevrologi ved universitetene i Norden kan...

Søk støtte til radiologisk forskning

Søk støtte til radiologisk forskning

Ødegaards og Frimann-Dahls fond stiller i år inntil NOK 236 000 til rådighet til fremme av norsk radiologisk forskning. Støtten gis i form av stipender og skal gå (1) direkte til vitenskapelige undersøkelser, (2) til utgifter i forbindelse med bearbeidelse og...

Søk støtte til forskning innen skatte- og avgiftsrett

Søk støtte til forskning innen skatte- og avgiftsrett

Skattebetalerforeningens jubileumsfond støtter vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett. Støtten gis i form av (1) vitenskapelige stipend, (2) bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter, (3) reisestipend, (4) bidrag til dekking av utgifter ifm....

Nyhetsarkiv

Translate »