Søk

Nyheter

To stiftelser bekreftes sammenslått

To stiftelser bekreftes sammenslått

«Professor Paul A. Owrens fond» er slått sammen med «Owrenforelesningene og Stormorkenfondet stiftelse», og utgjør i dag nye «Professor Paul A. Owrens fond».  Fondets formål er å støtte forskning i trombose, hemostase og atherosklerose som ledes og drives av fast...

Anders Jahres fond delte ut totalt 3 584 000 kr i juni 2021

Anders Jahres fond delte ut totalt 3 584 000 kr i juni 2021

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme deler ut medisinske priser og stipend til vitenskapelig arbeid eller forskning. Fondets styre vedtok i styremøte 14. juni 2021 stipendutdelinger tilsvarende totalt 3 584 000 kr fordelt på fagfeltene medisin, jus, kjemi og...

Ann Kern-Godal’s mermorial fund – grantees 2021

Ann Kern-Godal’s mermorial fund – grantees 2021

Horse-Assisted Therapy Ann Kern-Godal’s memorial fund for Horse-Assisted Therapy promotes evidence-based research into horse-assisted therapy (HAT) for different patient groups. «Horse assisted therapy (HAT) is an innovative psychotherapy that actively involves horses...

Framkomiteens belønning for polarforskning deles ut 11. oktober 2021

Framkomiteens belønning for polarforskning deles ut 11. oktober 2021

Framkomiteens belønning for polarforskning deles ut hvert fjerde år på Fridtjof Nansens fødselsdag den 10. oktober til "en norsk forsker som har ydet et verdig bidrag – ved en avhandling eller på annen måte – til utforskningen av polarlandenes eller polarhavenes...

Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt

Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt

Fondets formål er å fremme anvendt økonomisk forskning i fagmiljøet ved Økonomisk institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (UiO) og ved Frischsenteret. Støtte gis til tiltak som fremmer samarbeidet mellom de to institusjonene, og som bygger opp det faglige...

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning. Støtten gis i form av vitenskapelige stipend.  Det er ingen øvre grense vedrørende søknadsbeløp, men det skal i år deles ut inntil kr 165 000. Stiftelsen...

Nyhetsarkiv

Translate »