Søk

Reisestipend for UiO-studenter

Dette er en støtteordning for studenter som reiser på utveksling gjennom UiOs utvekslingsprogram. Stipendet skal dekke kostnader i forbindelse med reise og opphold.

I 2015 inngikk UNIFOR og UiO en rammeavtale som omfatter de stiftelsene som skal tilgodese studenter ved UiO. Stiftelsenes midler skal gå til studenter i UiOs utvekslingsprogram.

Informasjon på UiOs nettsider finner du ved å klikke her. 

 

Satsningsområder

Satsningsområdet f.o.m. 2021 er foreløpig ikke avklart. 

Fra 2018 til 2020 vil satsningsområdet være studenter som reiser på utveksling til USA.

USA er et viktig samarbeidsland for UiO. Alle fakultetene samarbeider med én eller flere amerikanske institusjoner, og tre strategiske partnerskap er etablert på institusjonsnivå. Både Kunnskapsdepartementet (KD) og UiO ønsker at flere studenter skal velge USA som destinasjon for utveksling, men det siste året har antallet som reiser dit, gått ned. Ved å knytte stipendene til ett konkret land de neste tre årene kan vi også lettere promotere mobilitet dit i ulike kampanjer. Samtidig sørger vi for forutsigbarhet i tildelingen, og studenter som skal til samme land, kan behandles likt.

Høsten 2016 til 2017 var satsningsområdet UiOs faglige satsningsområder: UiO:Norden, UiO:Energi og UiO:Livsvitenskap.

Våren 2016 var satsningsområdet studenter som reiste på utveksling til UiOs utvalgte land for semesteret. Disse landene var Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan.

 

Stipendstørrelse

Stipendstørrelsen varierer mellom NOK 10 000 og 20 000 avhengig av antallet kvalifiserte studenter og tilgjengelig utdelingsbeløp fra stiftelsene.

 

Utdeling av stipend

Kvalifiserte studenter blir kontaktet direkte av UiO. Det er ikke mulig å søke om støtte fra stiftelsene i ordningen. Stipendet blir utbetalt til kontonummeret som studenten har oppgitt til UiOs Avdeling for fagstøtte.

 

Rapport

Alle studenter som mottar stipend, må levere rapport for hvordan stipendet har blitt brukt.

 

Stiftelser

Stiftelsene (fond og legater) som inngår i ordningen, lyses ikke ut via UNIFOR. Det er heller ikke mulig å søke om støtte fra noen av stiftelsene. Stiftelsene som inngår i støtteordningen, er:

Translate »