Søk

Storebrands fond til Universitetets studenter

Fondet støtter juridiske studenter eller yngre kandidater ved UiO. 

Støtte gis til studier i erstatningsrett, forsikringsrett eller tilgrensende rettsdisipliner, fortrinnsvis ved utarbeidelse av særavhandling til juridisk embetseksamen.

 

Fondet ble i 2015 en del av støtteordningen Reisestipend til studenter ved UiO. 

Student- og reisestipendene tildeles studenter som er godkjent av UiOs utvekslingsprogram.

Det er ikke mulig å søke støtte direkte fra fondet. Kvalifiserte studenter blir kontaktet av UiO. 


Vedtekter

FOR

Storebrands fond til Universitetets studenter

Stadfestet av Sosialdepartementet 19. november 1947 og 11. november 1954. Endret av Det akademiske kollegium 21. oktober 1988, 25. juni 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Storebrands fond for Universitetets studenter er opprettet ved gave fra Christiania Almindelige Forsikrings Aktieselskap Storebrand. Fondets grunnkapital er NOK 1.000.000,-og den er urørlig. Grunnkapitalen kan økes ytterligere ved gaver. Av den årlige avkastningen skal 20 % legges til kapitalen.

§2.

Den disponible avkastning skal anvendes som stipend til juridiske studenter eller yngre kandidater i forbindelse med studier i erstatningsrett, forsikringsrett eller tilgrensende rettsdisipliner, fortrinnsvis ved utarbeidelse av særavhandling til juridisk embetseksamen. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det juridiske fakultet, som innhenter uttalelse fra vedkommende faglærer.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »