Søk

Storebrands fond til Universitetets studenter

Stiftelsen skal støtte juridiske studenter eller yngre kandidater i forbindelse med studier i erstatningsrett, forsikringsrett eller tilgrensende rettsdisipliner, fortrinnsvis ved utarbeidelse av særavhandling til juridisk embetseksamen.

Stipendene utdeles etter universitetets vanlige regler for studentstipend.

Student- og reisestipendene tildeles studenter som er godkjent av UiOs utvekslingsprogram.

Stiftelsen ble i 2015 en del av støtteordningen Reisestipend til studenter ved UiO. Les mer om ordningen her.

 

Det er ikke mulig å søke om støtte direkte fra stiftelsene i ordningen.

Informasjon på UiOs nettsider finner du ved å klikke her. 

Kvalifiserte studenter blir kontaktet direkte av UiO. Stipendet blir utbetalt til kontonummeret som studenten har oppgitt til UiOs Avdeling for fagstøtte.

UNIFOR er ikke ansvarlig for stiftelsens søknadshåndtering. 

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs elektroniske søknadsskjema.


Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 19. november 1947 og 11. november 1954. Endret av Det akademiske kollegium 21. oktober 1988, 25. juni 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999 og 28. august 2001.

§1.

Storebrands fond for Universitetets studenter er opprettet ved gave fra Christiania Almindelige Forsikrings Aktieselskap Storebrand. Fondets grunnkapital er NOK 1.000.000,-og den er urørlig. Grunnkapitalen kan økes ytterligere ved gaver. Av den årlige avkastningen skal 20 % legges til kapitalen.

§2.

Den disponible avkastning skal anvendes som stipend til juridiske studenter eller yngre kandidater i forbindelse med studier i erstatningsrett, forsikringsrett eller tilgrensende rettsdisipliner, fortrinnsvis ved utarbeidelse av særavhandling til juridisk embetseksamen. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det juridiske fakultet, som innhenter uttalelse fra vedkommende faglærer.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »