Søk

C. H. Homans legat

De disponible midlene skal brukes til reisestipend til studenter ved Universitetet i Oslo.

Stipendene utdeles etter universitetets vanlige regler for studentstipend.

Student- og reisestipendene tildeles studenter som er godkjent av UiOs utvekslingsprogram.

Stiftelsen ble i 2015 en del av støtteordningen Reisestipend til studenter ved UiO. Les mer om ordningen her.

 

Det er ikke mulig å søke om støtte direkte fra stiftelsene i ordningen.

Informasjon på UiOs nettsider finner du ved å klikke her. 

Kvalifiserte studenter blir kontaktet direkte av UiO. Stipendet blir utbetalt til kontonummeret som studenten har oppgitt til UiOs Avdeling for fagstøtte.

UNIFOR er ikke ansvarlig for stiftelsens søknadshåndtering. 

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs elektroniske søknadsskjema.


Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 11. januar 1946. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 4. november 1998 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 10. februar 1999, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

§1.

Legatet er opprettet ved at 1/2 av kapitalen i C.H. Homans legat ble slått sammen med 1/2 av kapitalen i Legatet til Henrik Homans Minde, og er ytterligere tilført midler fra legatene opprettet ved Gustav Adolph Bruuns slektningers gave av 22. mars 1878, general August Tobiesen og hustrus gavebrev av 15. desember 1960 til minne om deres sønn stud. oecon. August Tobiesen som døde i juli 1945 etter 1 1/2 års studentfangenskap i Tyskland, med tilleggsgave fra Eva Skodvin og Per Tobiesens av 21. august 1963. Legatets grunnkapital ble i 2006 nedjustert fra NOK 14.000.000 til NOK 385.979,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver. I samsvar med bestemmelsene for de opprinnelige legatene, er legatets formål å gi reisestipender til studenter ved Universitetet i Oslo.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som reisestipend som angitt i §1, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »