Søk

Hartvig Gundersen, Johan Peter Ebbell og Johs. G. Heftyes legat

Legatet gir reisestipend til juridiske studenter ved Universitetet i Oslo som trenger støtte til fullførelse av universitetsstudiene.

Fondet ble i 2015 en del av støtteordningen Reisestipend til studenter ved UiO. 

Student- og reisestipendene tildeles studenter som er godkjent av UiOs utvekslingsprogram.

Det er ikke mulig å søke støtte direkte fra Fondet. Kvalifiserte studenter blir kontaktet av UiO. 


Vedtekter

FOR

Hartvig Gundersen, Johan Peter Ebbell og Johs. G. Heftyes legat

Vedtatt av Det akademiske kollegium 13. juli 1999 med endring av 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 15. desember 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet ved en sammenslåing av følgende tre legater: Bankdirektør Hartvig Gundersen og hustrus legat, Johan Peter Ebbell og hustrus legat og Bankier, cand. juris Johs. G. Heftyes legat for trengende studerende. Legatets grunnkapital er NOK 1.000.000,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen skal legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til stipender til beste for juridiske studenter ved Universitetet i Oslo som trenger støtte til fullførelse av universitetsstudiene. Utdeling av stipendene foregår etter universitetets vanlige regler for studentstipend. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

 
Translate »