Søk

Hartvig Gundersen, Johan Peter Ebbell og Johs. G. Heftyes legat

De disponible midlene skal brukes til reisestipend til beste for juridiske studenter ved Universitetet i Oslo som trenger støtte til fullførelse av universitetsstudiene.

Stipendene utdeles etter universitetets vanlige regler for studentstipend.

Student- og reisestipendene tildeles studenter som er godkjent av UiOs utvekslingsprogram.

Stiftelsen ble i 2015 en del av støtteordningen Reisestipend til studenter ved UiO. Les mer om ordningen her.

 

Det er ikke mulig å søke om støtte direkte fra stiftelsene i ordningen.

Informasjon på UiOs nettsider finner du ved å klikke her. 

Kvalifiserte studenter blir kontaktet direkte av UiO. Stipendet blir utbetalt til kontonummeret som studenten har oppgitt til UiOs Avdeling for fagstøtte.

UNIFOR er ikke ansvarlig for stiftelsens søknadshåndtering. 

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs elektroniske søknadsskjema.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 13. juli 1999 med endring av 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 15. desember 1999 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet ved en sammenslåing av følgende tre legater: Bankdirektør Hartvig Gundersen og hustrus legat, Johan Peter Ebbell og hustrus legat og Bankier, cand. juris Johs. G. Heftyes legat for trengende studerende. Legatets grunnkapital er NOK 1.000.000,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen skal legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til stipender til beste for juridiske studenter ved Universitetet i Oslo som trenger støtte til fullførelse av universitetsstudiene. Utdeling av stipendene foregår etter universitetets vanlige regler for studentstipend. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »