Søk

Stiftelsen til støtte for velferdstiltak i Tønsberg Kommune

Stiftelsens formål er å støtte velferdstiltak i Tønsberg kommune.

Det gis støtte til følgende kategorier i tråd med oppgitte fordelingsnøkkel:

  • 48 % av stiftelsens midler er øremerket til beste for «pensjonærer» ved Re Helsehus.
  • 33 % av stiftelsens midler er øremerket tiltak i regi av organisasjoner som driver oppsøkende virksomhet (besøkstjeneste) blant ensomme eldre og mennesker i en vanskelig situasjon.
  • 19 % av stiftelsens midler er øremerket velferdstiltak for pasienter ved Hogsnes sykehjem (tidligere Træleborg bo- og behandlingssenter).

Stiftelsen deler videre ut Jens Holtungs gavefond til velferdstiltak som skal gagne eldre og mental helse i det geografiske området som utgjør tidligere Re kommune. Midlene lyses ut i en separat utlysning.

 

Stiftelsen åpner sine søknadsmottak fast 1. september med søknadsfrist 15. oktober. 

Søknadsskjemaene tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Stiftelsen til støtte for velferdstiltak i Tønsberg Kommune

 

§ 1. Stiftelsens navn og grunnkapital

Stiftelsen er opprettet ved en sammenslåing av stiftelsene:

Hans Fosshagens Legat (grunnkapital  kr     2 215 427)
Marie Håkestads legat for oppsøkende virksomhet (grunnkapital kr     1 520 290)

Emil Walborn Andersens legat (grunnkapital kr        858 781)

Stiftelsens grunnkapital er kr 4 594 498. Grunnkapitalen er urørlig.

Stiftelsens navn er Stiftelsen til støtte for velferdstiltak i Tønsberg Kommune.

Stiftelsen ble tilført en gave fra Jens Holtungs gavefond i 2022. Gaven utgjorde totalt kr 4 189 363,65 og ble tilført stiftelsens frie egenkapital.

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er å støtte velferdstiltak i Tønsberg kommune. Det gis støtte til følgende kategorier i tråd med oppgitte fordelingsnøkkel:

48 % av stiftelsens midler er øremerket til beste for «pensjonærer» ved Re Helsehus.

33 % av stiftelsens midler er øremerket tiltak i regi av organisasjoner som driver oppsøkende virksomhet (besøkstjeneste) blant ensomme eldre og mennesker i en vanskelig situasjon.

19 % av stiftelsens midler er øremerket velferdstiltak for pasienter ved Hogsnes sykehjem (tidligere Træleborg bo- og behandlingssenter).

Stiftelsen deler videre ut Jens Holtungs gavefond til velferdstiltak som skal gagne eldre og mental helse i det geografiske området som utgjør tidligere Re kommune. Gavefondet utgjør i 2022 totalt kr 4 189 363,65 og skal deles ut i sin helhet over en periode på 25 år. Når gavefondet er brukt opp, opphører denne delen av stiftelsens formål. Midlene lyses årlig ut av stiftelsen i en separat utlysning og mottakere av støtte informeres om at tildelingen er fra Jens Holtungs gavefond.

§ 3. Styre

Stiftelsens styre skal bestå av fire medlemmer:

  • Et medlem oppnevnt av Tønsberg formannskap
  • Et medlem oppnevnt av Sykehuset i Vestfold
  • Et medlem oppnevnt av Tønsberg kirkelig fellesråd
  • Et uavhengig medlem oppnevnt av Tønsberg kommune. Medlemmet skal være slekt eller etterkommer av en legatstifter med konkret tilknytning til Tønsberg kommune. Det samme styremedlemmet skal inngå i styrene til de stiftelsene tilknyttet Tønsberg kommune med samme styresammensetning. Medlemmet skal fortrinnsvis ha økonomisk fagkompetanse.

Styret velges for fire år av gangen og kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder.

Utdeling av stiftelsens midler for det enkelte år fastsettes av styret.

Styret velger selv forretningsfører og revisor.

  

Vedtektene er behandlet og godkjent av styret 20.06.2022