Søk

Norges Musikkhøgskoles legat til beste for musikkstuderende

Legatet støtter musikkstudenter ved Norges musikkhøgskole og andre formål ved NMH.

Det gis støtte til deltakelse

 • på mesterklasser
 • på kurs
 • på prøvespill
 • i konkurranser og lignende

Det gis også støtte til

 • premier ved musikkonkurranser arrangert av NMH
 • Kjell Axel Liers minnepris

Støtte deles ut etter følgende fordelingsnøkkel:

 • 70 % til musikkstuderende i utdannelse generelt
 • 16 % til masterstudenter i utøvende fag
 • 3 % til masterstudenter i musikkpedagogikk
 • 3 % til klaverstudenter
 • 8 % til Kjell Axel Liers minnepris

Det deles dessuten ut stipend til studenter som vil spesialisere seg innen fagområdet «historisk oppfølgingspraksis». Stipendet er på NOK 50 000 og deles ut hvert år. 

 

Utdeling av midler vurderes av legatets styre.

Se legatets oppføring i Brønnøysundregistrene for oppdatert styresammensetning (klikk her). 

 

UNIFOR er ikke ansvarlig for legatets søknadshåndtering. Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Norges Musikkhøgskoles legat til beste for musikkstuderende

 

§ 1 Grunnkapital

Legatet er opprettet ved en sammenslåing av følgende legater: Norges musikkhøgskoles felleslegat med grunnkapital NOK 464 635 (org. nr. 977 129 036), Aasta Nielsen Hauges legat med grunnkapital NOK 5 000 000 (org. nr. 996 066 266), Olaug Pettersens legat med grunnkapital NOK 1700 000 (org. nr. 983 403 565), Liv Myhres legat med grunnkapital NOK 212 625 (org. nr. 977 142 288) Sølvi Finess Bjerkholts minnefond for klaverstuderende med grunnkapital NOK 300 000 (org. nr. 987 932 678), Kjell Axel Liers minnefond med grunnkapital NOK 500 000 (org. nr. 977 141 559), og Margit og Eli Marie Arvesen Scholarship Fund med grunnkapital NOK 1 009 274 (org. nr. 940 885 515).

Fondets grunnkapital utgjør NOK 9 186 534, og er urørlig.

I tillegg har Benny Dahl-Hansen testamentert NOK 600 000 til utdeling av et årlig stipend innen fagområdet historisk oppføringspraksis.

Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2 Formål

Formålet er å støtte musikkstudenter ved Norges musikkhøgskole og til andre formål ved NMH. Ved utdeling av midler skal det tas hensyn til andelen og formål for det enkelte tidligere legats egenkapital ved tidspunktet for sammenslåing, slik at de ulike legatenes opprinnelige formål blir ivaretatt.

Fordeling mellom tidligere formål er satt til:

 • 70 % til musikkstuderende i utdannelse generelt
 • 16 % til masterstudenter i utøvende fag
 • 3 % til masterstudenter i musikkpedagogikk
 • 3 % til klaverstudenter
 • 8 % til Kjell Axel Liers minnepris

De midler som deles ut skal gå til deltakelse på mesterklasser, på kurs, på prøvespill, i konkurranser og lignende, til premier ved musikkonkurranser arrangert av NMH, og til Kjell Axel Liers minnepris.

Stipend til studenter som vil spesialisere seg innen fagområdet "historisk oppfølgingspraksis". Stipendet er på NOK 50 000 og skal deles ut hvert år. Stipendet deles ut fra det testamenterte beløpet på NOK 600 000 fra Benny Dahl-Hansen. Når be løpet på NOK 600 000 er brukt opp, opphører stipendutdelingen til dette fonnålet.

Ett års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 3 Styret

Styret i stiftelsen oppnevnes av styret ved Norges musikkhøgskole (NMH). Styret skal bestå av rektor ved NMH, to fagseksjonsledere for utøvende fag og en fagseksjonsleder for teoretiske fag.

Styret velger selv revisor.

Translate »