Søk

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir tilskudd til vitenskapelige og faglige reiser for ansatte ved Universitetet i Oslo.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra en komité bestående av rektor, prorektor og universitetsdirektøren.


Utlysning

Søknadsfrist 01.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 107 000,00 NOK
 

STIFTELSEN GIR ØKONOMISK STØTTE TIL VITENSKAPELIGE OG FAGLIGE REISER TILKNYTTET LIVSVITENSKAP FOR ANSATE VED UNIVERSITETET I OSLO. 

 

STØTTE GIS I FORM AV

- reisestipend

Det skal i høsten 2020 deles ut inntil kr 107 000.

 

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om en vitenskapelig/faglig reise tilknyttet livsvitenskap

 

SØKNADSFRIST ER 1. OKTOBER 2020.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 5. september 1975, godkjent av Sosialdepartementet 25. november 1975. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 11. april 2000 og 21. mars 2001, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2. oktober 2000 og 28. august 2001.

§1.

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo er opprettet på grunnlag av vedtak i styret for Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse i Danmark om å overføre til Norge den del av stiftelsens kapital som tilsvarer de tre norske legatklassers andel og årlige inntekt. Grunnkapitalen utgjør 1.500.000,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen skal legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal benyttes som tilskudd til vitenskapelige og faglige reiser for ansatte ved Universitetet i Oslo. Tildeling av midler skjer etter beslutning av en komité bestående av rektor, prorektor og universitetsdirektøren. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for stiftelsen.

Translate »