Søk

Stud. Med. John Selmer Gulliksens legat

Stiftelsen støtter forskning på aids og kreft ved UiO og OUS-HF.

De disponible midlene skal gå til forskning i Norge, fortrinnsvis til aids-forskningen, deretter til kreftforskningen.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år som en del av støtteordningen UNIFOR-FRIMED (klikk her) med søknadsfrist 15. februar.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 2. november 1979, 15. mai 1987, 25. juni 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet av John Selmer Gulliksens foreldre, Kristian Gulliksen og hustru Alfhild f. Pettersen, og hans onkel og tante Birger Arnljot Pettersen og Edith Pettersen. Legatmidlene er skjenket Universitetet i Oslo til støtte for forskning av sykdommene AIDS og kreft. Grunnkapital er NOK 900.000,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til forskning i Norge, fortrinnsvis til AIDS- forskningen, dernest til kreftforskningen. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det medisinske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minst tre medlemmer. Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

§4.

Legatet forvaltes av Universitetet i Oslo etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for de øvrige legatmidler ved universitetet.

Translate »