Søk

Stud. Med. John Selmer Gulliksens legat

Legatet støtter forskning på aids og kreft ved UiO og OUS-HF.

Det gis støtte fortrinnsvis til aids-forskningen, deretter til kreftforskningen.  

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år som en del av støtteordningen UNIFOR-FRIMED (klikk her).

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres på denne nettsiden 15. januar. Søknadsfristen er fast 15. februar.

Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Stud. Med. John Selmer Gulliksens legat

Vedtatt av Det akademiske kollegium 2. november 1979, 15. mai 1987, 25. juni 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet av John Selmer Gulliksens foreldre, Kristian Gulliksen og hustru Alfhild f. Pettersen, og hans onkel og tante Birger Arnljot Pettersen og Edith Pettersen. Legatmidlene er skjenket Universitetet i Oslo til støtte for forskning av sykdommene AIDS og kreft. Grunnkapital er NOK 900.000,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til forskning i Norge, fortrinnsvis til AIDS- forskningen, dernest til kreftforskningen. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det medisinske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »