Søk

Viggo Hagstrøms stiftelse til fremme av privatrettsforskning

Stiftelsen fremmer forskning innenfor privatrett.

 

Dette kan skje ved

  • støtte til forskning og utgivelser av skrifter
  • bidrag til seminarvirksomhet og andre arrangementer
  • stipend til faglige reiser
  • annet som er egnet til å fremme privatrettsforskningen.

Søknader om midler vurderes av stiftelsens styre.

Se stiftelsens egne nettsider for utfyllende informasjon (klikk her)

E-post for generelle henvendelser er viggo-hagstroms-stiftelse@jus.uio.no

 

UNIFOR er ikke ansvarlig for stiftelsens søknadshåndtering. Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Viggo Hagstrøms stiftelse til fremme av privatrettsforskning

 

§1

Stiftelsen er opprettet i henhold til professor dr. juris Viggo Hagstrøms testament av 8. februar 2010.

§2

Stiftelsens navn er Viggo Hagstrøms stiftelse til fremme av privatrettsforskning.

§3

Stiftelsens formål er å fremme forskning innenfor privatrett. Dette kan skje ved å støtte forskning og utgivelser av skrifter, bidrag til seminarvirksomhet og andre arrangementer, herunder stipendier til faglige reiser, samt annet som er egnet til å fremme privatrettsforskningen.

§4

Stiftelsens grunnkapital utgjør NOK 1 000 000.

Kapitalen skal forvaltes av UNIFOR. Den årlige avkastningen skal kunne benyttes i samsvar med stiftelsens formål. Dersom særlige forhold tilsier det, skal det også kunne brukes av grunnkapitalen til dette formålet.

§5

Stiftelsens styre skal bestå av fire medlemmer. Styrets medlemmer kan gjenoppnevnes. Det til enhver tid sittende styret oppnevner medlemmer i samråd med bestyrer på Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

§ 6

Styrets beslutninger fattes ved alminnelig flertall, med mindre annet fremgår av stiftelsens vedtekter. Styrets leder har dobbeltstemme.