Søk

Fylkesmann H.B. Guldahl og hustru Lucy Guldahls legat til bekjempelse av kreft og andre alvorlige sykdommer

Legatet støtter formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer, som for eksempel tuberkulose.

Ved likestilte søknader gis kandidater fra områder tilhørende tidligere fylke kalt «Nord-Trøndelag», eller institusjoner eller formål fra områder tilhørende tidligere fylke kalt «Nord-Trøndelag», fortrinnsrett.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 100 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. 


Utlysning

Søknadsfrist 01.03.2024
Tilgjengelig for utdeling: 163 000,00 NOK
 

Fylkesmann H.B. Guldahl og hustru Lucy Guldahls legat til bekjempelse av kreft og andre alvorlige sykdommer


Legatet bidrar til vitenskapelige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer, som for eksempel tuberkulose.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 100 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. Det skal i år totalt deles ut 163 000 kr. 

HVEM KAN SØKE?

Din aktivitet må ha til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer. Det gis støtte til

- vitenskapelige arbeider

- praktiske formål

Ved like rangerte søknader, vil søkere fra områder tilhørende tidligere fylke kalt «Nord-Trøndelag» eller institusjoner eller formål fra områder tilhørende tidligere fylke kalt «Nord-Trøndelag» ha fortrinnsrett.

Eventuell tilhørighet til «Nord-Trøndelag» bør tydelig fremkomme av søknaden. 

 

 Søknadsfristen er 1. mars 

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Fylkesmann H.B. Guldahl og hustru Lucy Guldahls legat til bekjempelse av kreft og andre alvorlige sykdommer

 

§ 1.

«Fylkesmann H. B. Guldahl og hans hustru Lucy Guldahls legat til bekjempelse av kreft og andre alvorlige sykdommer» ble opprettet ved testament av 14.mai 1930.

§ 2.

Stiftelsens formål er å bidra til vitenskapelige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer, som f.eks. tuberkulose. Ved anvendelse av stiftelsens midler gis under ellers like formål så vidt mulig vitenskapsmenn fra områder tilhørende tidligere fylke kalt "Nord-Trøndelag" eller institusjoner eller formål fra områder tilhørende tidligere fylke kalt "Nord-Trøndelag" fortrinnsrett.

§ 3.

Stiftelsen skal ha er styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer. NTNUs Rektor bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder. Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

§ 4.

Innstilling til utdeling av midler foretas av Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

§ 5.

Grunnkapitalen er 300.000 kr. Grunnkapitalen er urørlig.

Translate »