Søk

Fylkesmann H.B. Guldahl og hustru Lucy Guldahls legat til bekjempelse av kreft og andre alvorlige sykdommer

Stiftelsen bidrar til vitenskapelige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer, som for eksempel tuberkulose.

Ved tildeling av midler skal vitenskapsmenn fra Nord-Trøndelag eller institusjoner eller formål fra Nord-Trøndelag gis fortrinnsrett, under ellers like formål.

Stiftelsen er tilknyttet NTNU.


Utlysning

Søknadsfrist 01.03.2019
Tilgjengelig utdelingsbeløp: 120 000,00 NOK
 

Stiftelsen bidrar til vitenskapelige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer, som for eksempel tuberkulose.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 120 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- drive med vitenskapelige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer

Ved tildeling av midler skal vitenskapsmenn fra Nord-Trøndelag eller institusjoner eller formål fra Nord-Trøndelag gis fortrinnsrett, under ellers like formål.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

1. ” Fylkesmann H. B. Guldahl og hans hustru Lucy Guldahls legat til bekjempelse av kreft og andre alvorlige sykdommer” ble opprettet ved testament av 14.mai 1930.2. Stiftelsens formål er å bidra til vitenskaplige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer, som f.eks. tuberkulose. Ved anvendelse av stiftelsens midler gis under ellers like formål så vidt mulig vitenskapsmenn fra Nord-Trøndelag eller institusjoner eller formål fra Nord-Trøndelag fortrinnsrett.

3. Stiftelsen skal ha er styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer. NTNUs Rektor bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder. Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

4. Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 4 medlemmer. 2 medlemmer foreslås av Det medisinske fakultet, NTNU, 1 medlem foreslås av helsedirektøren og 1 medlem foreslås av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.
Fagkomiteens oppgave er å behandle søknader om bidrag, og å innstille overfor styret om tildeling av midler i henhold til stiftelsens formål.
Fagkomiteens medlemmer oppnevnes for 4 år av gangen.

5. Grunnkapitalen er 300.000 kr. Grunnkapitalen er urørlig.

6. Ved anvendelse av stiftelsens midler gis under ellers like formål så vidt mulig vitenskapsmenn fra Nord-Trøndelag eller institusjoner eller formål fra Nord-Trøndelag fortrinnsrett.

Translate »