Søk

Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Stiftelsens midler brukes til å fremme studiet av geologi og fysisk geografi.

Midlene utdeles kun til personer under 35 år og helst som belønning for utført arbeid, og kun én gang til samme person.

Kandidater må være tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 57 000,00 NOK
 

Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studiet av geologi og fysisk geografi.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Pris/belønning

Det skal deles ut inntil kr 57 000.

HVEM KAN SØKE?

Du... 

... søker støtte til aktivitet tilknyttet studiet geologi eller fysisk geografi

... er tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

... er under 35 år

... har ikke mottatt stipend fra stiftelsen tidligere


Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 11. mai 1946, 6. april 1949 og 26. februar 1955. Endret av Det akademiske kollegium 12. februar 1988, 8. februar 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. juli 1999 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Legatets grunnkapital er NOK 800.000,- og den er urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til fremme av studiet av geologi og fysisk geografi. Midlene utdeles kun til personer under 35 år og kun en gang til samme person og helst som belønning for utført arbeid.

§3.

Utdeling av disponible midler foretas etter innstilling fra en komite på tre medlemmer oppnevnt av Universitetsstyret. Komiteen sammensettes således: a) ett medlem etter forslag fra Norsk Geologisk Forening b) en professor innen det geologiske fagområdet ved Universi­tetet i Oslo c) en professor i geografi ved Universitet i Oslo. Medlemmene oppnevnes for et tidsrom av tre år. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »