Søk

Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Stiftelsen deler ut vitenskapelige reisestipend til yngre forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Halvparten av midlene skal gå til fagområdet kjemi hvis det finnes kvalifiserte kandidater.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 29 000,00 NOK
 

Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Stiftelsen deler ut vitenskapelige reisestipend til yngre forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Reisestipend

Det skal deles ut inntil kr 29 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være forsker ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om vitenskapelig reise

Halvparten av midlene skal gå til fagområdet kjemi hvis det finnes kvalifiserte kandidater.

 

Søknadsfrist er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 14. mai 1999, med endring av 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

§1.

Legatet er en sammenslåing av Familien Stillesens Stipendiefond og Professor S. A. Sexes legat, som ble opprettet i henholdsvis 1916 og 1930. Legatet har en grunnkapital på NOK 159.040,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som vitenskapelige reisestipend for yngre forskere ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Halvparten av de disponible midlene skal gå til fagområdet kjemi dersom det finnes kvalifiserte kandidater. Innstilling til utdeling av midler foretas av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »