Søk

Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Stiftelsen deler ut vitenskapelige reisestipend til yngre forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Halvparten av midlene skal gå til fagområdet kjemi hvis det finnes kvalifiserte kandidater.

 

Stiftelsen lyser ut midler annet hvert år med søknadsfrist 15. oktober.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 14. mai 1999, med endring av 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

§1.

Legatet er en sammenslåing av Familien Stillesens Stipendiefond og Professor S. A. Sexes legat, som ble opprettet i henholdsvis 1916 og 1930. Legatet har en grunnkapital på NOK 159.040,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som vitenskapelige reisestipend for yngre forskere ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Halvparten av de disponible midlene skal gå til fagområdet kjemi dersom det finnes kvalifiserte kandidater. Innstilling til utdeling av midler foretas av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »