Søk

Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Stiftelsen gir stipend til dr. ing.-studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.


Utlysning

Søknadsfrist 01.03.2019
Tilgjengelig utdelingsbeløp: 45 000,00 NOK
 

Stiftelsen gir stipend til dr. ing.-studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 45 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- dr. ing.-studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter innen fagområdet bygg- og miljøteknikk ved Norges tekniske- naturvitenskaplige universitet (NTNU).

Stiftelsen ble etablert på grunnlag av en testamentarisk gave etter ekteparet Gunvor og Odd Krogstad. Odd Krogstad satt opp et testamente hvor det barnløse ekteparet skulle opprette en stiftelse til minne om Odds bror Finn som falt under andre verdenskrig. Stiftelsens vedtekter er revidert 22.11.2011.

 

§ 1

Fondets navn er "Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)".

§ 2

Fondets formål er å yte stipend til ph.d.-studenter innen det angitte fagområdet. Fondet kan dele ut studiestipend eller reisestipend.

§ 3

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer. NTNUs rektor bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder. Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

§ 4

For å innstille aktuelle kandidater til å motta stipend fra stiftelsen oppnevnes en fagkomité med 3 medlemmer. Medlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor etter råd fra dekanus ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

§ 5

Fondets grunnkapital er kr. 1.460.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig.

Translate »