Søk

Peter Hærem og hustrus legat

Stiftelsen deler ut stipend til studenter for hjelp til opphold på Studenterhjemmet, Underhaugsveien 13, Oslo.

Søkere må bekrefte studentstatus og at de ikke har inntekt og formue over Lånekassens grenseverdier.

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 1. desember.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 30. august 1985. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 8. februar 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. juli 1999 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet av fru Ragnhild Andreassen, født Hærem, ved hennes testament av 21. mars 1939. Legatets grunnkapital er NOK 500.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og den kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen deles ut til en student som hjelp til opphold på Studenthjemmet, Underhaugsveien 13, Oslo. Utdeling av stipend foregår etter universitetets vanlige regler for studentstipend. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »