Søk

Norsk nyremedisinsk forenings forsknings- og utdanningsfond

Fondet støtter nyremedisinsk forskning og utdanning.

Støtte gis i form av stipend til medlemmer av Norsk nyremedisinsk forening.

Fondet lyser ikke ut midler i ordinære utlysninger.
 
Hvert års midler tildeles Norsk nyremedisinsk forening direkte til bruk i tråd med formålet.

Vedtekter

FOR

Norsk nyremedisinsk forenings forsknings- og utdanningsfond

Vedtatt av styret i Norsk nyremedisinsk forening den 17. september 1997. Endret av Det akademiske kollegium 24. august 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus den 6. november 1997, 8. januar 2002 og 1. juni 2004.

 

§ 1

Fondet er opprettet av Norsk nyremedisinsk forening. Fondet vil kunne bli tilført ytterligere kapital. Grunnkapitalen er NOK 500.000,-. Grunnkapitalen kan angripes.

§ 2

Fondets formål er å støtte nyremedisinsk forskning og utdanning gjennom utdeling av stipend til medlemmer av Norsk nyremedisinsk forening.

§ 3

Styret for Norsk nyremedisinsk forening fungerer som fagkomite for fondet.

§ 4

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »