Søk

Norsk nyremedisinsk forenings forsknings- og utdanningsfond

Stiftelsen skal støtte nyremedisinsk forskning og utdanning gjennom utdeling av stipend til medlemmer av Norsk nyremedisinsk forening.

Styret for Norsk nyremedisinsk forening fungerer som fagkomité for stiftelsen.

Stiftelsen lyser ikke ut midler, men tildeler midler direkte til Norsk nyremedisinsk forening til bruk i henhold til formålet.

Det er ikke mulig å søke om midler fra denne stiftelsen.

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

Vedtatt av styret i Norsk nyremedisinsk forening den 17. september 1997. Endret av Det akademiske kollegium 24. august 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus den 6. november 1997, 8. januar 2002 og 1. juni 2004.

§ 1

Fondet er opprettet av Norsk nyremedisinsk forening. Fondet vil kunne bli tilført ytterligere kapital. Grunnkapitalen er NOK 500.000,-. Grunnkapitalen kan angripes.

§ 2

Fondets formål er å støtte nyremedisinsk forskning og utdanning gjennom utdeling av stipend til medlemmer av Norsk nyremedisinsk forening.

§ 3

Styret for Norsk nyremedisinsk forening fungerer som fagkomite for fondet.

§ 4

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »