Søk

Sjørettsfondet

Fondet skal fremme forskningen i Norge innen sjørett, transportrett og relaterte juridiske emner.

Dette kan gjøres ved utdeling av stipend, ved å forestå eller støtte utgivelsen av vitenskapelige arbeider eller på annen måte å støtte tiltak som kan fremme formålet.

Det er foreløpig ikke planer om å lyse ut midler fra denne stiftelsen.


Vedtekter

FOR

Sjørettsfondet

 

§ 1

Fondet er opprettet ved bidrag fra:
Thomas Fearnley Bidrags- og gavefond
Assuranseforeningen Gard
Norske Sjøforsikringsselskapers Forening
Norsk Sjømandsforbund
Assuranseforeningen Skuld
Transportbrukernes Fellesorgan

Fondets kapital ved stiftelsen er kr. 36.500,-. Fondets grunnkapital er senere økt til kr. 250.000,-.

§ 2

Fondets formål er å fremme forskningen i Norge i sjørett, transportrett og dertil knyttede juridiske emner. Dette kan gjøres ved utdeling av stipendier, ved å forestå eller støtte utgivelsen av vitenskapelige arbeider eller på annen måte støtte tiltak som kan fremme formålet.

§ 3

Fagkomiteen oppnevnes av Nordisk institutt for sjørett for en periode på 4 år. Fagkomiteen innstiller til utdeling i henhold til fondets formål; fondets styre vedtar.

§ 4

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »