Søk

Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning

Legatet støtter kvinnelige doktorgradsstudenter ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Støtte gis i form av stipender erfaringsmessig i størrelsesorden NOK 10 000 – NOK 50 000. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2023
Tilgjengelig for utdeling: 59 000,00 NOK
 

Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning

Stiftelsen gir økonomisk støtte til kvinnelige doktorgradsstudenter ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 59 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- kvinnelig doktorgradsstudent ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfrist er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning

Vedtatt av Det akademiske kollegium 18. mai 1999, med endring 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. september 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet ved en sammenslåing av Enkedronning Josephines legat, Cecilie Schous legat, Paula Ericsens legat, lensmann Gustav Sørensen Ihmes legat og Frøken Elisa Chrysties legat til utdannelse av kvinner. Legatets grunnkapital er NOK 1.000.000,- og den er urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til stipend for kvinnelige doktorgradsstudenter ved Det historisk- filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Utdeling av midler foretas etter innstilling fra Det historisk- filosofiske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »