Søk

Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning

Stiftelsen støtter kvinnelige doktorgradsstudenter ved Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra Det historisk-filosofiske fakultet (Det humanistiske fakultet).


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 49 000,00 NOK
 

Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning

Stiftelsen gir økonomisk støtte til kvinnelige doktorgradsstudenter ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det skal deles ut inntil kr 49 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- kvinnelig doktorgradsstudent ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfrist er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 18. mai 1999, med endring 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. september 1999 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet ved en sammenslåing av Enkedronning Josephines legat, Cecilie Schous legat, Paula Ericsens legat, lensmann Gustav Sørensen Ihmes legat og Frøken Elisa Chrysties legat til utdannelse av kvinner. Legatets grunnkapital er NOK 1.000.000,- og den er urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til stipend for kvinnelige doktorgradsstudenter ved Det historisk- filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Utdeling av midler foretas etter innstilling fra Det historisk- filosofiske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »