Søk

Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning

Legatet støtter kvinnelige doktorgradsstudenter ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Støtte gis i form av stipender erfaringsmessig i størrelsesorden NOK 10 000 – NOK 50 000. 

 

Legatet lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning

Vedtatt av Det akademiske kollegium 18. mai 1999, med endring 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. september 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet ved en sammenslåing av Enkedronning Josephines legat, Cecilie Schous legat, Paula Ericsens legat, lensmann Gustav Sørensen Ihmes legat og Frøken Elisa Chrysties legat til utdannelse av kvinner. Legatets grunnkapital er NOK 1.000.000,- og den er urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til stipend for kvinnelige doktorgradsstudenter ved Det historisk- filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Utdeling av midler foretas etter innstilling fra Det historisk- filosofiske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »