Søk

Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat

Legatet støtter vitenskapelig forskning som fremmer utviklingen av landets næringsveier, særlig innenfor områdene jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

Studenter som gjennomfører forskerutdanning på doktorgradsnivå innenfor de områdene som er beskrevet kan søke om bidrag.

Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2023
Tilgjengelig for utdeling: 223 000,00 NOK
 

Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning som fremmer utviklingen av landets næringsveier, særlig innenfor områdene jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 223 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være forsker eller doktorgradsstudent innen et av følgende områder

- jordbruk

- fiskeri

- meteorologi

- kjemi

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat

 

§1

Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelen har bestemt, at de legatmidler som var oppspart under konto "Gunnar Knudsens barn" og som pr. 31. Desember 1914 utgjorde kr 395.961,51, skulle være grunnstammen for et legat som når hovedsummen var nådd opp til 1 million kroner, skulle tre i virksomhet under navn av statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens Familielegat. Legatet ble stadfestet den 15.mars 1916.

Legatets grunnkapital utgjør kr 1.000.000 og er urørlig.

§2

Legatet har til formål å utdele bidrag til videnskapelig forskning som fremmer utviklingen av landets næringsveier, særlig innenfor områdene jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

Studenter som gjennomfører forskerutdanning på doktorgradsnivå innenfor de formål som er beskrevet i første ledd, kan søke om bidrag.

§3

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum 10 personer. Styret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

§4

Legatet skal ha en utdelingskomite på fem medlemmer:

1. Sorenskriveren ved Nedre Telemark tingrett, eller den han måtte velge av tingrettens dommere.

2. To av legatstifterens etterkommere. Disse medlemmer foretar valg av nye medlemmer blant legatstifternes etterkommere.

3. Ett medlem oppnevnt av Skien formannskap for 4 år om gangen.

4. Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, eller den han måtte velge.

De oppnevnte styremedlemmer etter punkt 2 velger selv egne varamenn.

Utdelingskomiteen velger komiteens formann for et tidsrom av 4 år.

§5

Forøvrig kommer stiftelsesloven til anvendelse.

 
Translate »