Søk

Ingmund Kirkeruds legat

Stiftelsen gir vitenskapelige stipend for å fremme forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn.

Midlene kan tildeles doktorgradsstudenter som et ledd i deres doktorgradsarbeid. Øvrige studenter kan ikke tildeles midler fra stiftelsen.

Tildeling av stipend skjer etter innstilling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

 Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 15. oktober.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 22. oktober 1996, endring vedtatt 17. april 2000 og 14. mars 2001. Endring vedtatt av Universitetsstyret 29. oktober 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2. oktober 2000, 28. august 2001 og 24. januar 2005.

§ 1

Legatet er opprettet av midler testamentert til Universitetet i Oslo av Ingmund Kirkerud, Fåberg. Legatets grunnfond utgjorde opprinnelig NOK 550.000,-. I 2000 ble legatet tilført midler fra Carl Lumholtz' fond og Legatet til Eilert Sundts Minde. I den forbindelse ble grunnkapitalen oppjustert til NOK 700.000,-. Grunnkapitalen ble nedjustert i 2005 til NOK 610.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og den kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som anvendes til vitenskapelige stipend for å fremme forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Midlene kan tildeles doktorgradsstudenter som et ledd i deres doktorgradsarbeid. Øvrige studenter kan ikke tildeles midler fra fondet. Tildeling av stipend skjer etter innstilling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hvis det et år ikke er kvalifiserte søkere legges beløpet til rentefondet.

§ 3

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for legatet.

Translate »