Søk

Ingmund Kirkeruds legat

Legatet fremmer forskning innen fremmede kulturer og samfunn.

Aktuelle kandidater er forskere eller doktorgradsstudenter som søker støtte til deres doktorgradsarbeid.

Øvrige studenter kan ikke tildeles midler fra stiftelsen. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2023
Tilgjengelig for utdeling: 39 000,00 NOK
 

Ingmund Kirkeruds legat

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 39 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med forskning innen fremmede kulturer og samfunn

- være forsker eller doktorgradstudent ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo


Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Ingmund Kirkeruds legat

Vedtatt av Det akademiske kollegium 22. oktober 1996, endring vedtatt 17. april 2000 og 14. mars 2001. Endring vedtatt av Universitetsstyret 29. oktober 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2. oktober 2000, 28. august 2001 og 24. januar 2005.

 

§ 1

Legatet er opprettet av midler testamentert til Universitetet i Oslo av Ingmund Kirkerud, Fåberg. Legatets grunnfond utgjorde opprinnelig NOK 550.000,-. I 2000 ble legatet tilført midler fra Carl Lumholtz' fond og Legatet til Eilert Sundts Minde. I den forbindelse ble grunnkapitalen oppjustert til NOK 700.000,-. Grunnkapitalen ble nedjustert i 2005 til NOK 610.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og den kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som anvendes til vitenskapelige stipend for å fremme forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Midlene kan tildeles doktorgradsstudenter som et ledd i deres doktorgradsarbeid. Øvrige studenter kan ikke tildeles midler fra fondet. Tildeling av stipend skjer etter innstilling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hvis det et år ikke er kvalifiserte søkere legges beløpet til rentefondet.

§ 3

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for legatet.

Translate »