Søk

Ingmund Kirkeruds legat

Stiftelsen gir vitenskapelige stipend for å fremme forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn.

Midlene kan tildeles doktorgradsstudenter som et ledd i deres doktorgradsarbeid. Øvrige studenter kan ikke tildeles midler fra stiftelsen.

Tildeling av stipend skjer etter innstilling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 32 000,00 NOK
 

Ingmund Kirkeruds legat

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det skal deles ut inntil kr 32 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med forskning innen fremmede kulturer og samfunn

- være forsker eller doktorgradstudent ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo


Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 22. oktober 1996, endring vedtatt 17. april 2000 og 14. mars 2001. Endring vedtatt av Universitetsstyret 29. oktober 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2. oktober 2000, 28. august 2001 og 24. januar 2005.

§ 1

Legatet er opprettet av midler testamentert til Universitetet i Oslo av Ingmund Kirkerud, Fåberg. Legatets grunnfond utgjorde opprinnelig NOK 550.000,-. I 2000 ble legatet tilført midler fra Carl Lumholtz' fond og Legatet til Eilert Sundts Minde. I den forbindelse ble grunnkapitalen oppjustert til NOK 700.000,-. Grunnkapitalen ble nedjustert i 2005 til NOK 610.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og den kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som anvendes til vitenskapelige stipend for å fremme forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Midlene kan tildeles doktorgradsstudenter som et ledd i deres doktorgradsarbeid. Øvrige studenter kan ikke tildeles midler fra fondet. Tildeling av stipend skjer etter innstilling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hvis det et år ikke er kvalifiserte søkere legges beløpet til rentefondet.

§ 3

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for legatet.

Translate »