Søk

S. G. Sønneland Foundation, Oslo

Stiftelsen støtter forskning innen fysikk, kjemi, biologi og medisin ved Universitetet i Oslo.

Støtte gis som vitenskapelige stipend.

25 % av hvert års tilgjengelige midler fordeles til hvert av fagområdene fysikk, kjemi, biologi og medisin.

Hovedfagsstudenter i fysikk, kjemi og biologi og studenter i siste halvdel av grunnutdanningen i medisin kan også søke om stipend fra legatet.

Tildeling av stipend skjer etter innstilling fra de respektive fakultetene: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet.  

 

Stiftelsen lyser ut midler til fagområdene fysikk, kjemi og biologi  1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Andelen tilegnet medisinsk forskning inngår i støtteordningen UNIFOR-FRIMED og lyses ut separat fra stiftelsen 15. januar med søknadsfrist 15. februar hvert år. Klikk her for mer informasjon om UNIFOR-FRIMED.    

 

Søknadsskjemaene tilgjengeliggjøres i de oppgitte tidsrommene på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2022
Tilgjengelig for utdeling: 271 000,00 NOK
 

S. G. Sønneland Foundation, Oslo

Stiftelsen lyser ut midler til forskning innen fysikk, kjemi, og biologi ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 271 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- forsker innen fysikk, kjemi eller biologi

- tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Mastergradsstudenter i fysikk, kjemi og biologi kan også søke om stipend fra legatet.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Vedtekter

FOR

S. G. Sønneland Foundation, Oslo

Vedtatt av Det akademiske kollegium 1. desember 1972 og godkjent av Sosialdepartementet 9. mars 1973. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 20. desember 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. mai 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet ved testament av dr. med. Sidney Gaylord Sønneland og hustru Amelia Sønneland, Los Angeles, USA. Fondets grunnkapital er NOK 6.500.000,- og den skal være urørlig.

§2.

20 % av den årlige avkastningen skal legges til kapitalen. Av den disponible del av avkastningen skal 25% anvendes til vitenskapelige stipend til hvert av fagområdene fysikk, kjemi, biologi og medisin. Hovedfagsstudenter i fysikk, kjemi og biologi og studenter i siste halvdel av grunnutdanningen i medisin kan også søke om stipend fra legatet. Innstilling til utdeling av stipend foretas av de respektive fakulteter, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »