Søk

Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat

Stiftelsen deler annethvert år ut vitenskapelige stipend til studenter som studerer norsk språk eller nordisk litteratur.

Studier av norsk språk omfatter språket i Norge i fortid og/eller nåtid.

Studier av nordisk litteratur omfatter litteratur fra fortid og/eller nåtid.

Kandidater må være tilknyttet Universitetet i Oslo, og stipend gis til studenter som studerer i Norge eller i utlandet.  

I 2021 inviteres søkere tilknyttet studier av norsk språk.

I 2022 inviteres søkere tilknyttet studier av nordisk litteratur.

I 2023 inviteres søkere tilknyttet studier av norsk språk.

I 2024 inviteres søkere tilknyttet studier av nordisk litteratur.

 

Stiftelsen har årlig fast søknadsfrist 15. oktober.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 26. oktober 1998, med endring 7. august 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25. januar 1999, 18. desember 2000 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet ved en sammenslåing av følgende to legater: Rektor M. Nygaards legat og Hartvig Lassens guldmedalje. I 2000 ble legatet tilført ytterligere to legater: Dr. philos. Jørgen Reitans legat og Professor Welhavens legat til den norske litteraturs fremme. Legatets grunnkapital er på NOK 550.000,- og den er urørlig. Legatet kan økes ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen deles ut vekselsvis hvert annet år som ett vitenskapelig stipend til studier hjemme eller i utlandet av norsk språk (språket i Norge i fortid og/eller nåtid) og ett vitenskapelig stipend til studier av nordisk litteratur i fortid og/eller nåtid. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det historisk- filosofiske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »