Søk

Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat

Stiftelsen deler annethvert år ut vitenskapelige stipend til studenter som studerer norsk språk eller nordisk litteratur.

Studier av norsk språk omfatter språket i Norge i fortid og/eller nåtid.

Studier av nordisk litteratur omfatter litteratur fra fortid og/eller nåtid.

Kandidater må være tilknyttet Universitetet i Oslo, og stipend gis til studenter som studerer i Norge eller i utlandet.

 

I 2020 inviteres søkere tilknyttet studier av nordisk litteratur.

I 2021 inviteres søkere tilknyttet studier av norsk språk.

I 2022 inviteres søkere tilknyttet studier av nordisk litteratur.

I 2023 inviteres søkere tilknyttet studier av norsk språk.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 30 000,00 NOK
 

Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat

Stiftelsen deler i år ut stipender til studenter som studerer nordisk litteratur.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det skal deles ut inntil kr 30 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være student innen nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo (omfatter litteratur fra fortid og/eller nåtid)

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 26. oktober 1998, med endring 7. august 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25. januar 1999, 18. desember 2000 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet ved en sammenslåing av følgende to legater: Rektor M. Nygaards legat og Hartvig Lassens guldmedalje. I 2000 ble legatet tilført ytterligere to legater: Dr. philos. Jørgen Reitans legat og Professor Welhavens legat til den norske litteraturs fremme. Legatets grunnkapital er på NOK 550.000,- og den er urørlig. Legatet kan økes ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen deles ut vekselsvis hvert annet år som ett vitenskapelig stipend til studier hjemme eller i utlandet av norsk språk (språket i Norge i fortid og/eller nåtid) og ett vitenskapelig stipend til studier av nordisk litteratur i fortid og/eller nåtid. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det historisk- filosofiske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »