Søk

Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat

Legatet gir stipender til studier i norsk språk og nordisk litteratur.

Studier av norsk språk omfatter språket i Norge i fortid og/eller nåtid.

Studier av nordisk litteratur omfatter litteratur fra fortid og/eller nåtid.

Stipendene deles ut vekselsvis hvert annet år.

I 2023 inviteres søkere tilknyttet studier av norsk språk.

I 2024 inviteres søkere tilknyttet studier av nordisk litteratur.

I 2025 inviteres søkere tilknyttet studier av norsk språk.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2023
Tilgjengelig for utdeling: 38 000,00 NOK
 

Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat

Stiftelsen deler i år ut stipender til studenter som studerer norsk språk.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 38 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være student innen norsk språk ved Universitetet i Oslo (omfatter språket i Norge i fortid og/eller nåtid)

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat

Vedtatt av Det akademiske kollegium 26. oktober 1998, med endring 7. august 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25. januar 1999, 18. desember 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet ved en sammenslåing av følgende to legater: Rektor M. Nygaards legat og Hartvig Lassens guldmedalje. I 2000 ble legatet tilført ytterligere to legater: Dr. philos. Jørgen Reitans legat og Professor Welhavens legat til den norske litteraturs fremme. Legatets grunnkapital er på NOK 550.000,- og den er urørlig. Legatet kan økes ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen deles ut vekselsvis hvert annet år som ett vitenskapelig stipend til studier hjemme eller i utlandet av norsk språk (språket i Norge i fortid og/eller nåtid) og ett vitenskapelig stipend til studier av nordisk litteratur i fortid og/eller nåtid. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det historisk- filosofiske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »