Søk

Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat

Legatet gir stipender til studier i norsk språk og nordisk litteratur.

Studier av norsk språk omfatter språket i Norge i fortid og/eller nåtid.

Studier av nordisk litteratur omfatter litteratur fra fortid og/eller nåtid.

Stipendene deles ut vekselsvis hvert annet år.

I 2023 inviteres søkere tilknyttet studier av norsk språk.

I 2024 inviteres søkere tilknyttet studier av nordisk litteratur.

I 2025 inviteres søkere tilknyttet studier av norsk språk.

 

Legatet lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat

Vedtatt av Det akademiske kollegium 26. oktober 1998, med endring 7. august 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25. januar 1999, 18. desember 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet ved en sammenslåing av følgende to legater: Rektor M. Nygaards legat og Hartvig Lassens guldmedalje. I 2000 ble legatet tilført ytterligere to legater: Dr. philos. Jørgen Reitans legat og Professor Welhavens legat til den norske litteraturs fremme. Legatets grunnkapital er på NOK 550.000,- og den er urørlig. Legatet kan økes ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen deles ut vekselsvis hvert annet år som ett vitenskapelig stipend til studier hjemme eller i utlandet av norsk språk (språket i Norge i fortid og/eller nåtid) og ett vitenskapelig stipend til studier av nordisk litteratur i fortid og/eller nåtid. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det historisk- filosofiske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »