Søk

Gertrude og Jack Nelsons fond for studier innenfor klinisk farmakologi

Stiftelsen støtter forskning innen klinisk farmakologi.

Stiftelsen lyser ut midler hvert år som en del av støtteordningen UNIFOR-FRIMED (klikk her) med søknadsfrist 15. februar.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 18. januar 1980, 25. juni 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999 og 28. august 2001.

§1.

Fondet er opprettet av Jack Nelson, født 14. mars 1899 - død 27. februar 1977, ved hans testament av 10. mars 1976 til minne om hans hustru, Gertrude f. Dawson. Fondets grunnkapital er NOK 3.000.000,- og den skal være urørlig. Fondet ble i 2015 omdannet gjennom deling, hvor halvparten av kapitalen som omhandlet formålet nyresykdommer ble overført til Stiftelsen til fremme av forskning innen nyresykdommer.

Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til å fremme studier i klinisk farmakologi. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det medisinske fakultet. Et års ubenyttede midler kan overføres til senere års anvendelse.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »