Søk

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

Stiftelsen gir økonomisk støtte til norske komponister og utøvende musikere.

Ingerid Fegersten opprettet stiftelsen i sitt og foreldrenes navn 14. mars 1990.

Det gis støtte i form av studie- og reisestipend, og ett- eller toårige arbeidsstipend. Aktuelle kandidater er norske statsborgere og ferdig med grunnutdanning. 

Stipendene deles ut annethvert år den 1. november (som er Synnøve og Elias Fegerstens bryllupsdag).

Klikk her for en oversikt over stipendmottakerne for 2022. 


Utlysning

Søknadsfrist 01.09.2024
Tilgjengelig for utdeling: 2 880 000,00 NOK
 

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere


Stiftelsen gir økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere.

STØTTEN GIS I FORM AV

-       studie- og reisestipend på kr 50 000–100 000

-       ettårige arbeidsstipend på kr 100 000

-       toårige arbeidsstipend på kr 100 000 pr. år

Det skal i år totalt deles ut inntil 2 880 000 kr.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

-       komponist og/eller utøvende musiker
-       norsk statsborger
-       ferdig med grunnutdanning

Etter ønske fra stifteren Ingerid Fegersten vil stipendene bli tildelt komponister og utøvende musikere innen klassisk musikk og samtidsmusikk.

HVA SKAL SØKNADEN INNEHOLDE?

-       Søkere bes fylle inn stiftelsens elektroniske søknadsskjema. Obligatoriske felt er merket med rød stjerne.

* Vær oppmerksom på hjelptekst tilknyttet de forskjellige feltene.

* Vær sikker på at du oppgir korrekt informasjon.

-       Søknaden skal inneholde følgende vedlegg:

1) CV – det skal kun lastes opp én (1) PDF-fil. Filen skal bestå av maksimum fire (4) sider.

2) Lydfiler – du må legge ved fem (5) lydfiler med eksempler på utøvelse/komposisjoner. Lydfilene må gjøres tilgjengelige i en delt mappe på en fildelingsside (f.eks. Dropbox, Soundcloud, egen hjemmeside, eller lignende).

* Vennligst oppgi informasjon om musikken er tilgjengelig på strømmetjenestene Spotify eller Tidal. Oppgi tittel og lenke, slik at stiftelsen får rask og korrekt tilgang til musikkeksemplene.

* Vær sikker på at stiftelsen får tilgang til din fildelingsside. Det er viktig at du oppgir passord hvis din fildelingsside er passordbeskyttet.

 

Søknadsfrist er 1. September.

Vedtekter

FOR

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

 

§ 1

Stiftelsens navn er Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere.

§ 2

Stiftelsen er en privat stiftelse.  Grunnkapitalen består av de gaver Ingerid Fegersten har gitt, og som til sammen utgjør kr. 20.000.000. Grunnkapitalen kan ikke røres. Den kan økes ved avkastning eller tilskudd.

§ 3

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er norske statsborgere.  Støtten gis i form av to-årige arbeidsstipendier eller ett-årige stipendier.  Stipendiene utdeles hvert annet år den 1. november (som er Synnøve og Elias Fegerstens bryllupsdag).

§ 4

Stiftelsens styre skal bestå av 3 medlemmer som oppnevnes av Ingerid Fegersten, som skal være styrets formann så lenge hun ønsker det.

Etter Ingerid Fegerstens tid oppnevnes styret av advokat Bjørg Ven, som også skal være styreleder. De to andre styremedlemmene skal være musikkyndige. Etter Bjørg Ven skal styrelederen være en advokat som utpekes av Oslo krets av Den norske Advokatforening, fortrinnsvis blant advokater som har gode økonomiske kunnskaper, rede på  og interesse for formuesforvaltning. De to øvrige styremedlemmer oppnevnes av formannen blant kandidater som foreslås fra henholdsvis Norges Musikkhøgskole og Norsk Tonekunstnersamfund.

§ 5

Styret er ansvarlig for forvaltningen av stiftelsens midler. Forvaltningen kan av styret helt eller delvis settes ut til profesjonelle, uavhengige forvaltere. Styret foretar utdeling av stipendier, eventuelt ved hjelp av en jury som i tilfelle oppnevnes av styret. Inntil 90 % av det årlige overskudd kan utdeles.
Stiftelsen skal ha en statsautorisert revisor, som utpekes av styret.
Styremøter avholdes etter behov og minst en gang i året.

§ 6

Stiftelsens kapital skal plasseres på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas hensyn til sikkerhet og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

§ 7

Dersom stiftelsens formål ikke lar seg gjennomføre eller andre vesentlige grunner som nevnt i stiftelseslovens kapitel 6 foreligger, skal stiftelsen oppløses og midlene overføres til Norges Musikkhøgskole, eller dersom denne ikke finnes, til annen lignende institusjon i Oslo.

§ 8

For øvrig gjelder bestemmelsene i stiftelsesloven av 15. juni 2001 nr. 59.

Translate »