Søk

Professor Didrik Arup Seips fond

Stiftelsen skal fremme forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo.

Stipend deles ut til

  • forskningsperioder for fast vitenskapelig ansatte som forsker innenfor området
  • utgivelser og språkvask til utgivelser (f. eks. kildeskrifter, artikler, prøveforelesninger, osv.) som kan belyse norsk språkhistorie
  • doktorander innenfor området eller
  • forskningsassistanse innenfor området.

Kun forskere og stipendiater ved UiO kan søke om midler fra stiftelsen.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 99 000,00 NOK
 

Professor Didrik Arup Seips fond

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

STØTTEN SKAL GÅ TIL

- forskningsperioder for fast vitenskapelig ansatte som forsker innenfor nevnte området

- utgivelser som kan belyse norsk språkhistorie

- språkvask

- doktorander og forskningsassistanse innenfor området

Det skal deles ut inntil kr 99 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være forsker eller stipendiat ved Universitetet i Oslo

- drive med forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 3. september 1954 med endringer av 11. februar 1997, 13. oktober 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 3. februar 2000 og 28. august 2001.

§1.

Fondet er resultat av en innsamling som pågikk mellom 1945 og 1951 med sikte på å opprette et fritt professorat ved Universitetet i Oslo. Fondet skulle bære professor Didrik Arup Seips navn. Fondets kapital utgjorde i 1951 NOK 189.000,-. Grunnkapitalen ble i 1996 økt til NOK 1.600.000,-. Grunnkapitalen kan ikke angripes.

§2.

Fondets formål er nå å fremme forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo.

§3.

Av den årlige avkastningen skal 20% legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes etter fondets formål til:
a) forskningsperioder for fast vitenskapelig ansatte som forsker innenfor området,
b) utgivelser og språkvask til utgivelser (f. eks. kildeskrifter, artikler, prøveforelesninger etc.) som kan belyse norsk språkhistorie,
c) stipend til doktorander innenfor området eller
d) forskningsassistanse innenfor området
Midlene deles ut av Det historisk- filosofiske fakultet etter innstilling fra fondets fagkomité.

§4.

Fondets fagkomité skal bestå av tre representanter oppnevnt av Det historisk- filosofiske fakultet. Ett av medlemmene skal være den til enhver tid sittende dekan ved Det historisk- filosofiske fakultet. De to andre representantene skal være professorer ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Oppnevningsperioden er 4 år og gjenoppnevning kan finne sted. Fagkomitéen velger selv sin leder.

§5.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »