Søk

Stipendiefond for farmasøytiske studerende

Fondet støtter studenter i farmasi og farmasøytiske kandidater med godkjent plan for dr. scient.-studiet ved Universitetet i Oslo.

Fondet ble i 2015 en del av støtteordningen Reisestipend til studenter ved UiO. 

Student- og reisestipendene tildeles studenter som er godkjent av UiOs utvekslingsprogram.

Det er ikke mulig å søke støtte direkte fra fondet. Kvalifiserte studenter blir kontaktet av UiO. 


Vedtekter

FOR

Stipendiefond for farmasøytiske studerende

Fastsatt av Det akademiske kollegium 23. september 1960 og stadfestet av Sosialdepartementet 29. oktober 1960. Endret av Det akademiske kollegium 30. november 1998, 7. juni 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 24. mars 1999, 3. oktober 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Stipendiefondet for farmasøytiske studerende er dannet ved bevilgning av apotekavgiftene og ved overføring av de frivillige apotekavgifters fond. Legatet er tilført midler ved en overføring av Apoteker Henrik Hansens og hustru Christine Hansens Minde og Einar Hagbart Solems legat. Fondets grunnkapital er på NOK 450.000,- og den er urørlig. Fondet kan økes ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til stipend for studenter i farmasi og farmasøytiske kandidater med godkjent plan for dr. scientstudiet ved Universitetet i Oslo. Innstilling til utdeling av midler foretas av Farmasøytisk institutt. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »