Søk

Nanki og Sigval Bergesen d.y.’s forskningsfond

Fondet støtter forskning på stoffskifteforstyrrelser.

Hvert års midler brukes av den som til enhver tid innehar professoratet i nyresykdommer ved Nyremedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Ullevål sykehus.

Støtten skal blant annet gå til følgende formål:

  • direkte til vitenskapelige undersøkelser
  • til trykking av vitenskapelige arbeider
  • til bidrag til studiereiser for leger engasjert i forskning på stoffskifteforstyrrelser

Vedtekter

FOR

Nanki og Sigval Bergesen d.y.’s forskningsfond

Vedtatt av Det akademiske kollegium 18. januar 1963, stadfestet av Sosialdepartementet 13. februar 1963. Endret av Det akademiske kollegium 25. august 1972, 29. juli 1997 og 14. mai 2001, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25. juni 1998 og 31. oktober 2001.

 

§1.

Fondet er opprettet ved gavebrev fra skipsreder Sigval Bergesen d.y. av 26. april 1962 til Universitetet i Oslo til medisinsk forskning ved Nyremedisinsk avdeling, Ullevål sykehus.

§2.

Fondets grunnkapital er NOK 1.000.000,-. Den er urørlig.

§3.

15 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til forskning av stoffskifteforstyrrelser av den som til enhver tid innehar professoratet i nyresykdommer ved Nyremedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Ullevål sykehus, og blant annet til følgende formål: a)direkte til vitenskapelige undersøkelser b)til trykning av vitenskapelige arbeider c)til bidrag til studiereiser for leger engasjert i forskning av ovennevnte art.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »