Søk

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund (SYLFF)

Stiftelsen støtter viderekomne studenter og doktorgradsstudenter ved UiO innen internasjonale studier innen humaniora og samfunnsfag.

The foundation offers financial support to post-graduate students at the University of Oslo pursuing international studies within the humanities and social sciences.

 

Stiftelsen lyser ut midler i to faste perioder hvert år: 

F.o.m. 1. februar til og med 15. mars

F.o.m. 1. november til og med 1. desember.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i disse tidsrommene på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.

 

The foundation announces two calls for applications each year in the given periods:

From February 1st through March 15th

From November 1st through December 1st.

The application form is made available during these periods on this website. Applications must be submitted electronically in UNIFOR's application portal.


Vedtekter

FOR

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund

Vedtatt av Det akademiske kollegium 9. desember 1988. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 20.september 1994 og 19. november 2002. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23. april 2003.

 

§1.

Fondet er opprettet av The Japan Shipbuilding Industry Foundation ved gavebrev av 13. desember 1988. Grunnkapitalen, som utgjør NOK 6.900.000,-, er urørlig. Fondets formål er å gi støtte til viderekomne studenter og doktorgradsstudenter ved Universitetet i Oslo innenfor et program for internasjonale studier på områdene humaniora og samfunnsfag.

§2.

Fondets fagkomité består av : 1. En representant for Det historisk-filosofiske fakultet. 2. En representant for Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 3. En representant Seksjon for internasjonale programmer ved direktøren for seksjonen. 4. En representant for studentene. Fagkomitéen, som velges for tre år av gangen med adgang til gjenvalg, utpeker selv sin leder og bestemmer sin egen forretningsorden. Til møtene skal fagkomitéen invitere en representant for donator som kan møte som observatør.

§3.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til stipend i tråd med fondets formål etter vedtak i fagkomitéen. Et års eventuelt ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse eller til den urørlige kapitalen i tråd med fagkomitéens bestemmelser.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »