Søk

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund

Stiftelsen støtter viderekomne studenter og doktorgradsstudenter ved Universitetet i Oslo innen internasjonale studier på områdene humaniora og samfunnsfag.

The foundation offers financial support to post-graduate students at the University of Oslo pursuing international studies within the humanities and social sciences.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 1. desember.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.

 

The foundation accepts applications every year. The application deadline is December 1.

Applications are submitted through UNIFOR’s electronic application system.

The application form will be made available at least 1 month before the deadline.

Please note that application announcements may vary from year to year.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 9. desember 1988. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 20.september 1994 og 19. november 2002. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23. april 2003.

§1.

Fondet er opprettet av The Japan Shipbuilding Industry Foundation ved gavebrev av 13. desember 1988. Grunnkapitalen, som utgjør NOK 6.900.000,-, er urørlig. Fondets formål er å gi støtte til viderekomne studenter og doktorgradsstudenter ved Universitetet i Oslo innenfor et program for internasjonale studier på områdene humaniora og samfunnsfag.

§2.

Fondets fagkomité består av : 1. En representant for Det historisk-filosofiske fakultet. 2. En representant for Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 3. En representant Seksjon for internasjonale programmer ved direktøren for seksjonen. 4. En representant for studentene. Fagkomitéen, som velges for tre år av gangen med adgang til gjenvalg, utpeker selv sin leder og bestemmer sin egen forretningsorden. Til møtene skal fagkomitéen invitere en representant for donator som kan møte som observatør.

§3.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til stipend i tråd med fondets formål etter vedtak i fagkomitéen. Et års eventuelt ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse eller til den urørlige kapitalen i tråd med fagkomitéens bestemmelser.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »