Søk

Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse / Medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen støtter medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

Støtte gis erfaringsmessig i størrelsesorden NOK 50 000 – NOK 150 000. Eksepsjonelt gode søknader kan tildeles høyere beløp.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år som en del av støtteordningen UNIFOR-FRIMED (klikk her).

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres på denne nettsiden 15. januar. Søknadsfristen er fast 15. februar.

Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse / Medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo

 

§ 1

Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse ble opprettet av Kristian Nyerrød 28. februar 2003 for å ta vare på den arv som ville falle etter hans avdøde hustru, Ella, og ham. Som grunnkapital ble innbetalt kr 100.000. Samtidig ble i testaments form, besluttet at den alt vesentlige del av arven i deres fellesbo, skulle tilfalle stiftelsen.

Stiftelsen skal ha en grunnkapital på kr 3.500.000.

§ 2

Stiftelsens formål er å gi stipend/økonomisk bidrag til medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

§ 3

Stiftelsen skal ha en fagkomité som oppnevnes av Det medisinske fakultet. Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret.

§ 4

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum 10 personer, hvorav en av medlemmene skal være en kompetent representant fra Ella og Kristian Nyerrøds nære vennskapskrets (representert så lenge de selv ønsker det). Styret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for stiftelsen.

§ 5

Endringer i disse vedtekter kan skje dersom styret enstemmig går inn for det, men bare dersom de forutsetninger som er lagt til grunn, viser seg å svikte.

Translate »