Søk

Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir vitenskapelige stipend til samfunnsøkonomiske analyser innenfor handel, markeder, konkurranse og offentlig regulering.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 81 000,00 NOK
 

Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir vitenskapelige stipend til samfunnsøkonomiske analyser innenfor handel, markeder, konkurranse og offentlig regulering.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det skal deles ut inntil kr 81 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

- drive med samfunnsøkonomiske analyser innenfor handel, markeder, konkurranse og offentlig regulering

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 22. april 1960 og stadfestet av Sosialdepartementet 19. mai 1960. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 21. juni 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 9. mai 2001 og 28. august 2001.

§1.

Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober 1958 Avviklingsstyret for krigsforsikringen for varelagre - Gjensidige, Oslo, om at det av krigsforsikringens midler måtte bli bevilget 1 million kroner til opprettelse av et professorat i distribusjonsøkonomi ved Universitetet i Oslo. På foranledning av det nevnte avviklingsstyre fattet Sosialdepartementet vedtak om slik bevilgning av Krigsforsikringens midler. Krigsforsikringen oversendte gjennom en herværende bank 1 million kroner til Universitetet i Oslo 12. desember 1958.

§2.

Fondets grunnkapital ble i 2000 oppjustert til NOK 1.600.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og den kan økes ytterligere ved gaver. 20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen.

§3.

Fondets opprinnelige formål var å opprettholde et professorat i distribusjonsøkonomi ved Universitetet i Oslo. I 2000 ble formålet endret slik at den disponible avkastningen skal anvendes til vitenskapelige stipend innen samfunnsøkonomiske analyser innenfor handel, markeder, konkurranse og offentlig regulering. Innstilling til utdeling av midler foretas av Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »