Søk

Stipendfond for menneskerettsjournalistikk

Stiftelsen skal øke norske journalisters kunnskap om spørsmål vedrørende menneskerettigheter og det internasjonale menneskerettighetssystemet.

Styret stiller hvert år et beløp til disposisjon som kan brukes til ulike tiltak og arrangementer som Norsk senter for menneskerettigheter finner støtteverdige.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) ved UiOs Juridiske fakultet.

Det er ikke mulig å søke om midler fra denne stiftelsen.

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

Vedtatt av Universitetsstyret 14. oktober 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 12. januar 2005.

§ 1
Stipendfond for menneskerettsjournalistikk er opprettet av Norsk Senter for menneskerettigheter. Grunnkapitalen utgjorde ved opprettelse av stiftelsen NOK 500 000,-.

§ 2
Stiftelsens formål er å øke norske journalisters kunnskap om spørsmål vedrørende menneskerettigheter og det internasjonale menneskerettighetssystemet.

§ 3
Til disposisjon til fagkomiteen stiller styret hvert år et beløp som kan støtte opp om ulike tiltak og arrangementer som Norsk senter for menneskerettigheter finner støtteverdige.

§ 4
Fondets fagkomité skal bestå av minimum to personer oppnevnt av Norsk senter for menneskerettigheter.

§ 5
Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for stiftelsen.

Translate »