Søk

Stipendfond for menneskerettsjournalistikk

Fondet skal øke norske journalisters kunnskap om spørsmål vedrørende menneskerettigheter og det internasjonale menneskerettighetssystemet.

Fondet lyser ikke ut midler i ordinære utlysninger.
 
Hvert års midler tildeles Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) direkte til bruk i tråd med formålet.

Vedtekter

FOR

Stipendfond for menneskerettsjournalistikk

Vedtatt av Universitetsstyret 14. oktober 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 12. januar 2005.

 

§ 1

Stipendfond for menneskerettsjournalistikk er opprettet av Norsk Senter for menneskerettigheter. Grunnkapitalen utgjorde ved opprettelse av stiftelsen NOK 500 000,-.

§ 2

Stiftelsens formål er å øke norske journalisters kunnskap om spørsmål vedrørende menneskerettigheter og det internasjonale menneskerettighetssystemet.

§ 3

Til disposisjon til fagkomiteen stiller styret hvert år et beløp som kan støtte opp om ulike tiltak og arrangementer som Norsk senter for menneskerettigheter finner støtteverdige.

§ 4

Fondets fagkomité skal bestå av minimum to personer oppnevnt av Norsk senter for menneskerettigheter.

§ 5

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for stiftelsen.

Translate »