Søk

Universitetet i Oslos menneskerettighetspris Lisl og Leo Eitingers fond

Fondet deler årlig ut "Universitetet i Oslos pris for menneskerettigheter".

Prisen deles ut i forbindelse med en forelesning over emner i samsvar med de vitenskapelige spørsmål som har opptatt giverne og/eller de humanistiske mål de arbeidet for. Forelesningen holdes så langt det er mulig i forbindelse med et arrangement ved Universitetet i Oslo som vil kunne bidra til å skape interesse om menneskerettighetsspørsmål.

Prisen deles ut så ofte som fondets avkastningen gir grunnlag for det.


Vedtekter

FOR

Universitetet i Oslos menneskerettighetspris Lisl og Leo Eitingers fond

Vedtatt av Det akademiske kollegium 8. juni 1999, med endring vedtatt 11. september 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 20. desember 2000 og 28. august 2001. Godkjent av Lotteri og Stiftelsestilsynet 8. april 2010.

 

§1.

Fondet er opprettet av Lisl og Leo Eitinger ved gavebrev av 10. november 1984. Fondets grunnkapital utgjorde opprinnelig NOK 135.000,-. I 2000 ble fondet tilført ytterligere midler i følge gjensidig testamente opprettet av Lisl og Leo Eitinger. Grunnkapitalen ble i 2000 oppjustert til NOK 2.500.000,- og den skal være urørlig.

 

§2.

Den disponible del av avkastningen skal brukes til en pris i forbindelse med en forelesning over emner i samsvar med de vitenskapelige spørsmål som har opptatt giverne og/eller de humanistiske mål de arbeidet for. Prisens tittel er "Universitetet i Oslos pris for menneskerettigheter, Lisl og Leo Eitingers fond" og deles ut så ofte som avkastningen av fondet gir grunnlag for. Forelesningen holdes så langt det er mulig i forbindelse med et arrangement ved Universitetet i Oslo som vil kunne bidra til å skape interesse om menneskerettighetsspørsmål.

§3.

Prisvinneren utpekes av Universitetsstyret etter forslag fra en komité på fire medlemmer. Komitéen oppnevnes av Universitetsstyret for en periode på tre år etter forslag fra universitetets rektor. Universitetets prorektor er leder av komiteen. Leder ved Norsk senter for menneskerettigheter skal være medlem av komiteen. Gjenoppnevning av komiteen kan finne sted.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum 10 personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »