Søk

Bjarne Bogens stiftelse til fremme av immunologisk forskning

Stiftelsens støtter og fremmer immunologisk forskning.

Stiftelsens skal realisere formålet gjennom følgende retningslinjer:

1. utdeling av en pris for utført immunologisk forskning av høy kvalitet til en forsker under 40 år. Prisen utlyses av Norsk Selskap for Immunologi, som også nedsetter en komite som vurderer kandidater. Prisbeløpet skal være på kr. 50 000. Prisen skal ha navnet NSI-Bogen-prisen.

2. støtte til forskning på
a. vaksiner mot kreft og virus
b. samarbeid mellom B- og T-celler ved utvikling av autoimmune sykdommer og B-celle kreft.

Mottagere av støtte under pkt. 2 skal fortrinnsvis være ansatt ved Universitetet i Oslo eller Oslo Universitetssykehus, og innstilles av en fagkomite. 

Stiftelsen er nyopprettet og bygger seg opp kapital før det blir aktuelt med utlysning av midler. Informasjon vil følge. 


Vedtekter

FOR

Bjarne Bogens stiftelse til fremme av immunologisk forskning

 

§ 1. Stiftelsens navn og grunnkapital

Stiftelsens navn er «Bjarne Bogens stiftelse til fremme av immunologisk forskning».

Stiftelsen er opprettet av Bjarne Bogen ved gavebrev datert 24.11.2022. Gaven består av 100 000 aksjer i Nykode Therapeutics ASA som tingsinnskudd.

Stiftelsens grunnkapital er ved opprettelsen NOK 2 610 000, basert på kursen på aksjene 24.11.2022 notert på Oslo Børs. Kapitalen kan økes ved gaver.

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er å støtte og fremme immunologisk forskning.

§ 3. Fagkomite

Utdeling av midler skal foretas av styret etter innstilling fra en fagkomite. Oppretter Bjarne Bogen utgjør fagkomiteen til han selv ønsker å trekke seg.

§ 4. Styre

Stiftelsen skal ha et styre bestående av minimum 3 og maksimum 10 personer oppnevnt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo