Søk

Fondet til støtte for studenter ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir stipend til studenter ved Universitetet i Oslo.

Stipendene utdeles etter universitetets vanlige regler for studentstipend.

Student- og reisestipendene tildeles studenter som er godkjent av UiOs utvekslingsprogram.

Stiftelsen ble i 2015 en del av støtteordningen Reisestipend til studenter ved UiO. Les mer om ordningen her.

 

Det er ikke mulig å søke om støtte direkte fra stiftelsene i ordningen.

Informasjon på UiOs nettsider finner du ved å klikke her. 

Kvalifiserte studenter blir kontaktet direkte av UiO. Stipendet blir utbetalt til kontonummeret som studenten har oppgitt til UiOs Avdeling for fagstøtte.

UNIFOR er ikke ansvarlig for stiftelsens søknadshåndtering. 

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs elektroniske søknadsskjema.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 21. juni 2000, med endring av 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 6. november 2000 og 28. august 2001.

§1.

Fondet er opprettet ved en sammenslåing av følgende legater: Det Arendalske legat, Rector Arentz's legat, Professor og Rector F. C. H. Arentz' minde, 1840-års studenternes Universitets-stipendiefond, Det Bärnholdtske legat, stud. økon. Olav Brunborgs minnefond, Den Norske Bryggeriforenings Fond, Professor og Rektor Bugges legat, Mathilde Brandts legat, Overlæge Christian Cappelen og hustru Catharina Margrethe Cappelens legat, Anders Hans Dedekams legat, Student Arne Fahlstrøms legat, Fredsrussens studiefond, stud. med. Jens Lyster Frölichs legat, 25-aars studenternes legat, 50-aars studenternes Universitets-stipendiefond, Byråsjef Ludvig Foltmar og hustru Elisabeth (Lili) Løchen Foltmars legat, Overlærer Alfred Gjessings legat, Prinds Gustavs minde, Henrich Thomassen Heftye's legat, Det Hersleb-Stenersenske legat, Legatet til Statsraad Holsts minde, Overlærer Jens Christopher August Holths legat, Hans E. Hurums minnefond, dr. med. Alexandra Ingiers legat, Innflytterfondet, Kjøbmann I. W. Jürgensen og frue f. Christiansens legat, De saakaldte københavnske legater, Det Knudssønske legat, Olaf Norlis fond, lektor I. A. Refsdal og lege Dagny Bangs legat, sjefredaktør Nicolai Rygg og hustru Agnes Ryggs legat, Studentenes Selvhjelpsforenings fond, Det Schnitlerske legat, Det Schytteske legat, Stipendiefondet af 1858, Jørgen Sørenssens legat, Borghild Cathrine Thoresens legat, Universitets-Vennernes legat og Christian Wisbech og hustru Alida Wisbech, født Brunchorst's legat.

Fondet ble i 2015 slått sammen med Sogneprest O. C. Rasch og hustru f. Daaes legat, Kaptein Andrew Andersons legat og Baronesse Caspara von Racknitz legat til overlærer U. W. Møllers Minde, Geheime-Conferentsraad A.W. Scheels Stipendium ved Frederiks Universitet i Christiania og Det Huusiske legat.

Legatet har en grunnkapital på NOK 4.885.000,-. Grunnkapitalen er urørlig og den kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til stipendier til studenter ved Universitetet i Oslo. Stipendiene utdeles etter universitetets vanlige regler for studentstipend. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »