Søk

Fondet til støtte for studenter ved Universitetet i Oslo

Fondet gir stipend til studenter ved Universitetet i Oslo.

Fondet ble i 2015 en del av støtteordningen Reisestipend til studenter ved UiO. 

Student- og reisestipendene tildeles studenter som er godkjent av UiOs utvekslingsprogram.

Det er ikke mulig å søke støtte direkte fra Fondet. Kvalifiserte studenter blir kontaktet av UiO. 


Vedtekter

FOR

Fondet til støtte for studenter ved Universitetet i Oslo

Vedtatt av Det akademiske kollegium 21. juni 2000, med endring av 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 6. november 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Fondet er opprettet ved en sammenslåing av følgende legater:

Det Arendalske legat
Rector Arentz's legat
Professor og Rector F. C. H. Arentz' minde
1840-års studenternes Universitets-stipendiefond
Det Bärnholdtske legat
stud. økon. Olav Brunborgs minnefond
Den Norske Bryggeriforenings Fond
Professor og Rektor Bugges legat
Mathilde Brandts legat
Overlæge Christian Cappelen og hustru Catharina Margrethe Cappelens legat
Anders Hans Dedekams legat
Student Arne Fahlstrøms legat
Fredsrussens studiefond
stud. med. Jens Lyster Frölichs legat
25-aars studenternes legat
50-aars studenternes Universitets-stipendiefond
Byråsjef Ludvig Foltmar og hustru Elisabeth (Lili) Løchen Foltmars legat
Overlærer Alfred Gjessings legat
Prinds Gustavs minde
Henrich Thomassen Heftye's legat
Det Hersleb-Stenersenske legat
Legatet til Statsraad Holsts minde
Overlærer Jens Christopher August Holths legat
Hans E. Hurums minnefond
dr. med. Alexandra Ingiers legat
Innflytterfondet
Kjøbmann I. W. Jürgensen og frue f. Christiansens legat
De saakaldte københavnske legater
Det Knudssønske legat
Olaf Norlis fond
lektor I. A. Refsdal og lege Dagny Bangs legat
sjefredaktør Nicolai Rygg og hustru Agnes Ryggs legat
Studentenes Selvhjelpsforenings fond
Det Schnitlerske legat
Det Schytteske legat
Stipendiefondet af 1858
Jørgen Sørenssens legat
Borghild Cathrine Thoresens legat
Universitets-Vennernes legat og Christian Wisbech og hustru Alida Wisbech født Brunchorst's legat.

Fondet ble i 2015 slått sammen med

Sogneprest O. C. Rasch og hustru f. Daaes legat
Kaptein Andrew Andersons legat og Baronesse Caspara von Racknitz legat til overlærer U. W. Møllers Minde
Geheime-Conferentsraad A.W. Scheels Stipendium ved Frederiks Universitet i Christiania og Det Huusiske legat.

Legatet har en grunnkapital på NOK 4.885.000,-. Grunnkapitalen er urørlig og den kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til stipendier til studenter ved Universitetet i Oslo. Stipendiene utdeles etter universitetets vanlige regler for studentstipend. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.