Søk

Olga og Minius Øieren til minne

Stiftelsen støtter medisinsk forskning.

Det deles hvert år ut et stipend til 

  • en forsker innen diabetes, som fastsettes av Diabetesforbundet
  • en forsker innen kreftsykdommer, som fastsettes av Kreftforeningen.
Stiftelsen lyser ikke ut midler i ordinære utlysninger.
 
Hvert års midler tildeles Diabetesforbundet og Kreftforeningen direkte til bruk i tråd med formålet.

Vedtekter

FOR

Olga og Minius Øieren til minne

 

§ 1

Stiftelsen er opprettet på grunnlag av arv mottatt i henhold til bestemmelsene i Johan Oddvar Øieren, født 17. november 1925, sitt testament av 9. mai 1996. Stiftelsens grunnkapital utgjør NOK 4.543.291,31.

§ 2

Den disponible del av avkastningen, med fradrag av punktene A-B-C-D nedenfor, utdeles av dette legat hvert år den 15. februar etter søknad likt mellom

• En forsker innen diabetes, som fastsettes av Norges Diabetesforbund, Oslo.
• En forsker innen kreftsykdommer, som fastsettes av Kreftforeningen.
• Dersom omkostninger ved dette oppstår, reduseres stipendiene tilsvarende.
• Ved like kvalifikasjoner skal kvinnelige søkere ha prioritet.

A) Bisettelse, kremering, urnenedsettelse og innskrift med bronsemaling på liggende gravsten.
B) Vedlikehold og avgifter for familiegrav festenr. 7377 kv.nr. Z 061-12-014-10, Nordre Gravlund, Oslo.
C) Hvert 7. år fornyes innskrift på liggende gravsten hvis nødvendig med bronsemaling. Ledelsen ved Nordre Gravlund bestiller dette hos K. E. Sæve & Co.
D) Gullskrift på stående gravsten vurderes av Nordre Gravlund og fornyes etter behov. Arbeidet utføres av K. E. Sæve & Co.

§ 3

Stiftelsen skal ha et styre på minst tre og maksimum ti medlemmer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styret for stiftelsen.

Translate »