Søk

Legatet Norvège -France

Legatet støtter vitenskapelige studier av fransk åndsliv og franske forskeres forbindelse med Universitetet i Oslo.

Støtte går til:

  • stipend til norske forskere (ev. hovedfagsstudenter i fransk, som arbeider med hovedoppgaven) til vitenskapelige studier i fransk diktning, tenkning, historie, språk eller kunst
  • leilighetsvis invitasjon av en fremragende representant for fransk åndsliv til å holde forelesninger i Norge, fortrinnsvis ved Universitetet i Oslo, eventuelt studere norske forhold; dekning av honorar, reise- og oppholdsutgifter samt nødvendig representasjon, slik at den besøkende kan treffe norske fagfeller
  • eventuelle mindre beløp etter søknad på forhånd til dekning av norske universitetslæreres representasjonsutgifter ved besøk av franske kollegaer
  • bidrag til innkjøp og innbinding av franske bøker og tidsskrifter til vitenskapelig bruk ved fransk seksjon.

Legatet lyser ikke ut midler, men tildeler midler direkte til Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo til bruk i henhold til formålet. 


Vedtekter

FOR

Legatet Norvège -France

Vedtatt av Det akademiske kollegium 5. november 1965 og 25. mai 1973. Stadfestet av Sosialdepartementet 2. desember 1965 og 23. juli 1973. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 30. april 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 28. oktober 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Etter initiativ tatt av norske universitetslærere og forretningsmenn med franske forbindelser ble det i Kristiania i 1917 stiftet en forening med navnet Norvège-France. I 1964 ble denne besluttet oppløst, og med styrets gavebrev av 26. november 1964 ble foreningens midler skjenket til Universitetet i Oslo til opprettelse av legatet Norvège-France. Legatets grunnkapital var opprinnelig NOK 250.000,-. I 1999 fikk legatet tilført NOK 20.000,- fra Legatet til minne om stud. philol. Christian Theiste Boyesen. Grunnkapitalen ble økt til NOK 350.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og den kan økes ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til: a) Stipendier til norske forskere (evt. hovedfagsstudenter i fransk, som arbeider med hovedoppgaven) til vitenskapelige studier i fransk diktning, tenkning, historie, språk eller kunst. b) Leilighetsvis innbydelse av en fremragende representant for fransk åndsliv til å holde forelesninger i Norge, fortrinnsvis ved Universitetet i Oslo, eventuelt studere norske forhold; dekning av honorar, reise- og oppholdsutgifter samt nødvendig representasjon, slik at den besøkende kan treffe norske fagfeller. c) Eventuelle mindre beløp etter søknad herom på forhånd til dekning av norske universitetslæreres representasjonsutgifter ved besøk av franske kollegaer. d)Bidrag til innkjøp og innbinding av franske bøker og tidsskrifter til vitenskapelig bruk ved fransk seksjon.

§3.

Midlene utdeles etter innstilling fra en fagkomité på tre medlemmer. To medlemmer skal være professorer ved Universitetet i Oslo i henholdsvis fransk litteratur og fransk språk. Det tredje medlem oppnevnes av Det historisk- filosofiske fakultet. Komitéen velger selv sin leder.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »