Søk

Professor Morgenstiernes fond

Fondet støtter samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning ved UiO.

Det deles ut vitenskapelige stipend til forskere ved Universitetet i Oslo annethvert år innen humaniora og samfunnsfag.

Samme person kan unntaksvis motta midler fra fondet flere ganger.  

I 2023 inviteres forskere ved Det humanistiske fakultet.

I 2024 inviteres søkere tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

I 2025 inviteres forskere ved Det humanistiske fakultet.

 

Fondet lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Professor Morgenstiernes fond

Stadfestet av Sosialdepartementet 23. desember 1919. Endret av Det akademiske kollegium 20. januar 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25. mars 1999 og 28. august 2001. 

 

§1.

"Professor Morgenstiernes vikarfond til støtte for professorers videnskabelige studier" ble opprettet av professor Bredo Morgenstierne og hustru Bertha, født Schjelderup. Fondets grunnkapital ble i 1998 økt fra NOK 100.000,- til NOK 1.200.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til vitenskapelige stipend til en (unntaksvis to) forsker(e) ved Universitetet i Oslo innen samfunnsfag og/eller humaniora. Samme person kan unntaksvis motta midler fra legatet flere ganger.

§3.

Stipendene utdeles annet hvert år innen humaniora etter innstilling fra Det humanistiske fakultet, og annet hvert år innen samfunnsfag etter innstilling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »