Søk

Professor Morgenstiernes fond

Fondet støtter samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning ved UiO.

Det deles ut vitenskapelige stipend til forskere ved Universitetet i Oslo annethvert år innen humaniora og samfunnsfag.

Samme person kan unntaksvis motta midler fra fondet flere ganger.  


I 2022 inviteres forskere ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

I 2023 inviteres forskere ved Det humanistiske fakultet.

I 2024 inviteres søkere tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

I 2025 inviteres forskere ved Det humanistiske fakultet.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2022
Tilgjengelig for utdeling: 73 000,00 NOK
 

Professor Morgenstiernes fond

Stiftelsen vil i år dele ut stipend til én (unntaksvis to) forsker(e) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo

STØTTEN GIS I FORM AV:

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 73 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- forsker innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Vedtekter

FOR

Professor Morgenstiernes fond

Stadfestet av Sosialdepartementet 23. desember 1919. Endret av Det akademiske kollegium 20. januar 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25. mars 1999 og 28. august 2001. Godkjent av Stiftelsestilsynet 6. april 2010.

 

§1.

"Professor Morgenstiernes vikarfond til støtte for professorers videnskabelige studier" ble opprettet av professor Bredo Morgenstierne og hustru Bertha, født Schjelderup. Fondets grunnkapital ble i 1998 økt fra NOK 100.000,- til NOK 1.200.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til vitenskapelige stipend til en (unntaksvis to) forsker(e) ved Universitetet i Oslo innen samfunnsfag og/eller humaniora. Samme person kan unntaksvis motta midler fra legatet flere ganger.

§3.

Stipendene utdeles annet hvert år innen humaniora etter innstilling fra Det humanistiske fakultet, og annet hvert år innen samfunnsfag etter innstilling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »