Søk

Professor Morgenstiernes fond

Stiftelsen støtter samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning ved UiO.

Tilgjengelige midler hvert år brukes til vitenskapelige stipend til forskere ved Universitetet i Oslo innen samfunnsfag og/eller humaniora.

Stipendene utdeles annethvert år innen humaniora etter innstilling fra Det humanistiske fakultet og annethvert år innen samfunnsfag etter innstilling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Samme person kan unntaksvis motta midler fra legatet flere ganger.

 

I 2020 inviteres søkere tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

I 2021 inviteres søkere tilknyttet Det humanistiske fakultet.

I 2022 inviteres søkere tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

I 2023 inviteres søkere tilknyttet Det humanistiske fakultet.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 63 000,00 NOK
 

Professor Morgenstiernes fond

Stiftelsen vil i år dele ut stipend til én (unntaksvis to) forsker(e) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo

STØTTEN GIS I FORM AV:

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 63 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- forsker innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 23. desember 1919. Endret av Det akademiske kollegium 20. januar 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25. mars 1999 og 28. august 2001. Godkjent av Stiftelsestilsynet 6. april 2010.

§1.

"Professor Morgenstiernes vikarfond til støtte for professorers videnskabelige studier" ble opprettet av professor Bredo Morgenstierne og hustru Bertha, født Schjelderup. Fondets grunnkapital ble i 1998 økt fra NOK 100.000,- til NOK 1.200.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til vitenskapelige stipend til en (unntaksvis to) forsker(e) ved Universitetet i Oslo innen samfunnsfag og/eller humaniora. Samme person kan unntaksvis motta midler fra legatet flere ganger.

§3.

Stipendene utdeles annet hvert år innen humaniora etter innstilling fra Det humanistiske fakultet, og annet hvert år innen samfunnsfag etter innstilling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »