Søk

Professor Morgenstiernes fond

Stiftelsen støtter samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning ved UiO.

Tilgjengelige midler hvert år brukes til vitenskapelige stipend til forskere ved Universitetet i Oslo innen samfunnsfag og/eller humaniora.

Stipendene utdeles annethvert år innen humaniora etter innstilling fra Det humanistiske fakultet og annethvert år innen samfunnsfag etter innstilling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Samme person kan unntaksvis motta midler fra legatet flere ganger.  

I 2021 inviteres søkere tilknyttet Det humanistiske fakultet.

I 2022 inviteres søkere tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

I 2023 inviteres søkere tilknyttet Det humanistiske fakultet.

I 2024 inviteres søkere tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

 

 

Stiftelsen har årlig søknadsfrist 15. oktober.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 23. desember 1919. Endret av Det akademiske kollegium 20. januar 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25. mars 1999 og 28. august 2001. Godkjent av Stiftelsestilsynet 6. april 2010.

§1.

"Professor Morgenstiernes vikarfond til støtte for professorers videnskabelige studier" ble opprettet av professor Bredo Morgenstierne og hustru Bertha, født Schjelderup. Fondets grunnkapital ble i 1998 økt fra NOK 100.000,- til NOK 1.200.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til vitenskapelige stipend til en (unntaksvis to) forsker(e) ved Universitetet i Oslo innen samfunnsfag og/eller humaniora. Samme person kan unntaksvis motta midler fra legatet flere ganger.

§3.

Stipendene utdeles annet hvert år innen humaniora etter innstilling fra Det humanistiske fakultet, og annet hvert år innen samfunnsfag etter innstilling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »