Søk

Apoteker H. S. Ursin og hustru Polly Ursins legat

Stiftelsen skal støtte vitenskapelig forskning av epileptiske sykdommer knyttet til Universitetet i Oslo.

Tildeling av midler skjer etter vedtak fra Det medisinske fakultet.

Det er ikke mulig å søke om midler fra denne stiftelsen.

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegiums arbeidsutvalg 10. mai 1988, med endring av 3. april 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 28. august 2001.

§1.

Apoteker H. S. Ursin og hustru Polly Ursins legat er opprettet i henhold til testament av 16. januar 1961 og 3. februar 1969. Legatets grunnkapital er pr. 1. august 1991 kr. 650.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal gå til vitenskapelig forskning av epileptiske sykdommer knyttet til Universitetet i Oslo. Utdeling av midler foretas etter vedtak fra Det medisinske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »