Søk

Apoteker H. S. Ursin og hustru Polly Ursins legat

Legatet støtter vitenskapelig forskning av epileptiske sykdommer ved Universitetet i Oslo.

Legatet lyser ikke ut midler i ordinære utlysninger.

 Avdeling for kompleks epilepsi (UiO) tildeles årlig midlene direkte til bruk i tråd med fondets formål. 


Vedtekter

FOR

Apoteker H. S. Ursin og hustru Polly Ursins legat

Fastsatt av Det akademiske kollegiums arbeidsutvalg 10. mai 1988, med endring av 3. april 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 28. august 2001.

 

 

§1.

Apoteker H. S. Ursin og hustru Polly Ursins legat er opprettet i henhold til testament av 16. januar 1961 og 3. februar 1969. Legatets grunnkapital er pr. 1. august 1991 kr. 650.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal gå til vitenskapelig forskning av epileptiske sykdommer knyttet til Universitetet i Oslo. Utdeling av midler foretas etter vedtak fra Det medisinske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.