Søk

Norske kvinnelige akademikeres stipendiefond til Ellen Gleditsch` Minne

Norske kvinnelige akademikeres stipendiefond til Ellen Gleditsch` Minne er opprettet til minne om professor, dr. és. sciences Ellen Gleditsch.

 Fondets formål er å dele ut stipendier til kvinnelige akademikere – utenlandske og norske – til videre utdannelse og forskning.

 

Stiftelsen lyser ut midler 1. september annet hvert år med søknadsfrist 15. oktober.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtekter for

Norske kvinnelige akademikeres stipendiefond til Ellen Gleditsch` Minne

 

Stiftet etter initiativ av cand, pharm. Martha Moldung.

Vedtatt av N. K. A. ‘s landsmøte 24/5-71, 30/5-74, 22/9-81 og 29/3-92.

§ 1

Norske kvinnelige akademikeres stipendiefond til Ellen Gleditsch` Minne er opprettet til minne om professor, dr. és. sciences Ellen Gleditsch.

Fondets grunnkapital er skaffet til veie ved gaver fra medlemmer av Norske Kvinnelige Akademikeres Landsforbund, fra venner og elever av Ellen Gleditsch.

Fondets grunnkapital er kr. 100.000,-. Denne må aldri angripes eller forminskes, men kan økes ved gaver eller kapitalopplegg.

§ 2

 Stiftelsens formål er å dele ut stipendier til kvinnelige akademikere - utenlandske og norske - til videre utdannelse og forskning.

§ 3

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Stiftelsen skal videre ha en fagkomité bestående av fire medlemmer:

2 representanter oppnevnt av Universitetet i Oslo

2 representanter oppnevnt av Universitetet i Bergen

Tjenestetiden for fagkomiteen er fire år med mulighet for forlengelse.

Utdeling av stipend foretas av styret etter forslag fra oppnevnte fagkomite.

§ 4

 Styret kan med kvalifisert flertall endre vedtektene dersom dette anses nødvendig. Leder har ikke dobbeltstemme ved vedtektsendringer.

 

 

 

Translate »