Søk

Overlege Andvords tuberkuloselegat

Stiftelsen gir støtte til vitenskapelige undersøkelser tilknyttet Institutt for helse og samfunn (tidligere Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag) ved Universitetet i Oslo.

De vitenskapelige undersøkelsene skal angå sykdommer av særlig betydning for folkehelsen og forebyggende medisin.

 

Det er ikke mulig å søke om midler fra denne stiftelsen.

 

Stiftelsen lyser ikke ut midler, men tildeler det tilgjengelige utdelingsbeløpet til Det medisinske fakultet.

Se vedtektene for mer informasjon.


Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 16. oktober 1981, med endring av 24. november 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 28. mars 2000 og 28. august 2001.

§1.

Fondet er på overlege Andvords initiativ i 1917-1918 opprettet gjennom bidrag fra en rekke bidragsytere. Grunnkapitalen ble i 1999 satt til NOK 900.000,- og den er urørlig. Fondet kan økes ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til vitenskapelige undersøkelser tilknyttet Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Oslo angående sykdommer av særlig betydning for folkehelsen og forebyggende medisin. Anvendelse av disponible midler bestemmes av bestyreren ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag i samråd med dekanus ved Det medisinske fakultet.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »