Søk

Valborg Aschehougs legat

Stiftelsen gir stipend til studier eller forskning innen biologi, medisin eller organisk kjemi.

De tilgjengelige midlene gis som stipend til studier eller forskning ved anerkjente utenlandske universitet eller høyskoler, innen biologi, medisin eller organisk kjemi med spesiell vekt på næringsmiddelbakteriologi eller ernæring.

Søkere må være norske statsborgere som har embetseksamen fra norsk universitet eller høyskole.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2020
Tilgjengelig for utdeling: 100 000,00 NOK
 

Stiftelsen gir stipend til studier eller forskning innen biologi, medisin eller organisk kjemi.

 Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 100 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være norsk statsborger

- ha embetseksamen fra et norsk universitet eller høyskole

-  drive med studier eller forskning ved et anerkjent utenlandsk universitet eller høyskole, innen biologi, medisin eller organisk kjemi med spesiell vekt på næringsmiddelbakteriologi eller ernæring.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegiums arbeidsutvalg 3. november 1989 og 7. juni 2001 samt Fylkesmannen i Oslo og Akershus 31. oktober 2001.

§ 1.

Valborg Aschehougs legat er opprettet i henhold til gavebrev av 23. desember 1988 fra hennes søster Adele Aschehoug Styri. Legatets grunnkapital, som er urørlig, utgjorde NOK 1.000.000,-. Grunnkapitalen ble i 2001 oppjustert til NOK 1.500.000,-. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal hvert år etter utlysning, første gang i 1990, utdeles som stipend - til studier eller forskning ved anerkjent utenlandsk universitet eller høyskole - i biologi, medisin eller organisk kjemi med spesiell vekt på næringsmiddelbakteriologi eller ernæring. Stipend kan utdeles til norske statsborgere som har embetseksamen fra norsk universitet eller høyskole. Ingen kan tildeles stipend fra legatet mer enn en gang. Dersom fagkomitéen et år ikke finner en kandidat, legges hele dette årets avkastning til kapitalen.

§ 3.

Utdelingen foretas av en fagkomité på tre personer. Den skal påse at utdeling skjer i henhold til legatets statutter. Fagkomitéen består av bestyreren ved Institutt for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo, en representant for næringsmiddelindustrien, utpekt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, samt en representant fra slekten Aschehoug, utpekt av Adele Aschehoug Styris søskens norske etterkommere.

§ 4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Styret har ansvar for forvaltningen av legatets midler. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »