Søk

Valborg Aschehougs legat

Legatet støtter studier og forskning innen biologi, medisin og organisk kjemi.

Det gis stipend til studier eller forskning ved anerkjente utenlandske universitet eller høyskoler innen nevnte fag.

Det legges spesiell vekt på søknader med fokus på næringsmiddelbakteriologi eller ernæring.

I tråd med legatets vedtekter er det krav om at aktuelle søkere må være norske statsborgere som har embetseksamen fra norsk universitet eller høyskole.

 

Legatet lyser ut midler 15. januar hvert år med fast søknadsfrist 15. februar.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Valborg Aschehougs legat

Vedtatt av Det akademiske kollegiums arbeidsutvalg 3. november 1989 og 7. juni 2001 samt Fylkesmannen i Oslo og Akershus 31. oktober 2001.

 

§ 1.

Valborg Aschehougs legat er opprettet i henhold til gavebrev av 23. desember 1988 fra hennes søster Adele Aschehoug Styri. Legatets grunnkapital, som er urørlig, utgjorde NOK 1.000.000,-. Grunnkapitalen ble i 2001 oppjustert til NOK 1.500.000,-. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal hvert år etter utlysning, første gang i 1990, utdeles som stipend - til studier eller forskning ved anerkjent utenlandsk universitet eller høyskole - i biologi, medisin eller organisk kjemi med spesiell vekt på næringsmiddelbakteriologi eller ernæring. Stipend kan utdeles til norske statsborgere som har embetseksamen fra norsk universitet eller høyskole. Ingen kan tildeles stipend fra legatet mer enn en gang. Dersom fagkomitéen et år ikke finner en kandidat, legges hele dette årets avkastning til kapitalen.

§ 3.

Utdelingen foretas av en fagkomité på tre personer. Den skal påse at utdeling skjer i henhold til legatets statutter. Fagkomitéen består av bestyreren ved Institutt for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo, en representant for næringsmiddelindustrien, utpekt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, samt en representant fra slekten Aschehoug, utpekt av Adele Aschehoug Styris søskens norske etterkommere.

§ 4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Styret har ansvar for forvaltningen av legatets midler. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »