Søk

Valborg Aschehougs legat

Legatet støtter studier og forskning innen biologi, medisin og organisk kjemi.

Det gis stipend til studier eller forskning ved anerkjente utenlandske universitet eller høyskoler innen nevnte fag.

Det legges spesiell vekt på søknader med fokus på næringsmiddelbakteriologi eller ernæring.

I tråd med legatets vedtekter er det krav om at aktuelle søkere må være norske statsborgere som har embetseksamen fra norsk universitet eller høyskole.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 126 000,00 NOK


Valborg Aschehougs legat


Stiftelsen gir stipend til studier eller forskning innen biologi, medisin eller organisk kjemi.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Stipender gis vanligvis i størrelsesordenen kr 20 000 - 100 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil kr 126 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være norsk statsborger

- ha embetseksamen fra et norsk universitet eller høyskole

-  drive med studier eller forskning ved et anerkjent utenlandsk universitet eller høyskole, innen biologi, medisin eller organisk kjemi med spesiell vekt på næringsmiddelbakteriologi eller ernæring.

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

FOR

Valborg Aschehougs legat

Vedtatt av Det akademiske kollegiums arbeidsutvalg 3. november 1989 og 7. juni 2001 samt Fylkesmannen i Oslo og Akershus 31. oktober 2001.

 

§ 1.

Valborg Aschehougs legat er opprettet i henhold til gavebrev av 23. desember 1988 fra hennes søster Adele Aschehoug Styri. Legatets grunnkapital, som er urørlig, utgjorde NOK 1.000.000,-. Grunnkapitalen ble i 2001 oppjustert til NOK 1.500.000,-. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal hvert år etter utlysning, første gang i 1990, utdeles som stipend - til studier eller forskning ved anerkjent utenlandsk universitet eller høyskole - i biologi, medisin eller organisk kjemi med spesiell vekt på næringsmiddelbakteriologi eller ernæring. Stipend kan utdeles til norske statsborgere som har embetseksamen fra norsk universitet eller høyskole. Ingen kan tildeles stipend fra legatet mer enn en gang. Dersom fagkomitéen et år ikke finner en kandidat, legges hele dette årets avkastning til kapitalen.

§ 3.

Utdelingen foretas av en fagkomité på tre personer. Den skal påse at utdeling skjer i henhold til legatets statutter. Fagkomitéen består av bestyreren ved Institutt for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo, en representant for næringsmiddelindustrien, utpekt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, samt en representant fra slekten Aschehoug, utpekt av Adele Aschehoug Styris søskens norske etterkommere.

§ 4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Styret har ansvar for forvaltningen av legatets midler. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »